Kelemen Hunor

RMDSZ: új tervek és „örökzöldek” - Interjú Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével

2012.01.12. | Aktuálpolitika
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


RMDSZ: új tervek és „örökzöldek” -  Interjú Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével

„Romániában 22 éve így kormányozunk: nem ugyanazok a kormánypártok prioritásai. Amiben meg tudunk egyezni, azt támogatjuk mi is és õk is, amiben pedig nem, az marad mindenkinek a saját prioritása” – írta le a kormánypartnerekkel való viszony természetét az ÚMSZnek adott interjúban Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Idei elsõ sajtótájékoztatóján önmegtartóztatásról beszélt, a populizmus elkerülésének szükségességérõl. Mi kell ehhez?

– Elsõsorban arra van szükség, hogy ebben az igyekezetében a koalíció szolidáris legyen, hogy a pénzügyi fegyelmet a költségvetés végrehajtásánál is tartani lehessen. A populizmus választási évre mindig jellemzõ, és ahhoz, hogy ezt elkerüljük, felelõs hozzáállás kell. Nem szabad túlköltekeznünk, azokat a beruházásokat pedig, amelyek munkahelyet teremtenek, amelyek biztosítják a gazdaság mûködését, tartanunk kell. Nem sodorhatjuk veszélybe 2012-ben a gazdasági stabilitás megteremtése érdekében az elmúlt két év során, nagy erõfeszítések és áldozatok árán elért eredményeket.

A gazdasági jellegû prioritások mellett immár „örökzöld” a kisebbségi törvény, amelyet ön 2012-re is a legfontosabb célként jelölt meg.

– Nem mondunk le a kisebbségi törvényrõl, soha nem is mondtunk le róla. Újrakezdjük: annyiszor kezdjük újra, ahányszor kell, amíg sikerül megszavaztatni. És nem akárhogy, hanem olyan formában, amely létrehozza a kulturális autonómia jogrendszerét, és annak hatásköröket is ad. Kiüresített kisebbségi törvényre ugyanis nincs szükségünk. Kiüresített kisebbségi törvényre lenne lehetõségünk politikailag, de nincs rá szükségünk.

Szociális jellegû célkitûzésekrõl is beszélt. Részletezné?

– A fiatal családok megsegítése – amint azt decemberben, a Szövetségi Képviselõk Tanácsán eldöntöttük – 2012-re is prioritás marad. Azt akarjuk elérni, hogy az anyák, amennyiben óhajtják, szülés után hamarabb visszatérhessenek munkahelyükre. Olyan pénzügyi csomagokat is javasolni fogunk, amelyek a családok gyermekvállalási kedvét ösztönzik, illetve lehetõvé teszik számukra a tervezhetõ életet itt, a szülõföldjükön. A népszámlálás eredményeit ugyan még nem ismerjük egészen pontosan, a végleges adatokat még nem tudnánk bemutatni, de az biztos, hogy nagy a népességfogyás Romániában, és ez a magyarokat is érinti. A politika nem tud mindent megoldani, de ki tud találni olyan mechanizmusokat, amelyek megállítsák vagy lassítsák a népességfogyást, ösztönözve a gyermekvállalási kedvet és a helybenmaradást, munkahelyteremtéssel.

A kormányzati partnernek nem ugyanazok a prioritásai mint az RMDSZ-nek: õk területi átszervezésrõl, alkotmánymódosításról és hasonlókról beszélnek, amiket az RMDSZ rendre nem támogat. Nem akadálya ez a közös kormányzásnak?

– Romániában 22 éve így kormányozunk: nem ugyanazok a kormánypártok prioritásai. Amiben meg tudunk egyezni, azt támogatjuk mi is és õk is, amiben pedig nem, az marad mindenkinek a saját prioritása – majd elölrõl kezdi akkor, amikor ahhoz a bizonyos ügyhöz partnert talál. Kormányzati partnereink elmondták, hogy õk mit szeretnének; ebbõl amihez lesz többség, azt megvalósítják, és ugyanígy mi is.

Hol van akkor az érintkezési pont a két prioritáslista között, mi a két programhalmaz keresztmetszete?

– A keresztmetszet az, hogy Románia ebben a pillanatban gazdaságilag stabilizált országnak tekinthetõ, hogy a hitelminõsítõk nem fokozzák le évrõl évre az országot, hogy költségvetési egyensúlyát meg tudta tartani, hogy a munkanélküliség nem növekedett tavaly óta, és hogy ez a stabilitás tartható. Ez a keresztmetszet.

Bukarest után Budapest, a román-magyar után a magyar- magyar viszony. Hogy érzi, oldódott-e a feszültség a Fidesz és az RMDSZ között, amióta ön átvette az RMDSZ vezetését?

– Normalizálódott és folyamatosan normalizálódik a viszony. Ez az irány tartható, a viszonyunk tovább javítható. Részemrõl pozitívnak minõsítendõ az elmúlt hónapokban megejtett két találkozó a Fidesz és az RMDSZ, illetve jómagam és Orbán Viktor között. Nem oldottunk meg minden problémát, a bizalmat erõsíteni kell. Szükség van arra, hogy gyakran találkozzunk és beszélgessünk. Azzal az érzéssel maradtam, hogy a Fidesz is felismerte: nem lehet az RMDSZ-t megkerülni a magyar-magyar és a magyar- román kapcsolatokban. Fontos az, hogy a viszonyunk jó legyen. Nem szerelemrõl szól a történet, mi nem azt kívántuk, hogy mi legyünk a Fidesz elsõ számú dédelgetettjei. Látszik, hogy õk Tõkés Lászlóék pártját támogatják pénzzel, logisztikával. Azt akartuk, hogy ez a kapcsolat normalizálódjon, s úgy látjuk, hogy ezt sikerült is elérnünk.

Magyarország eközben nemzetközi bírálatok össztüzébe került…


– Magánemberként errõl természetesen van véleményem, de politikusként nem kívánom sem bírálni Magyarországot, sem minõsíteni azokat a bírálatokat, amelyek a magyar kormányt ebben a pillanatban érintik. Nem tudok eltekinteni attól, hogy egy másik országnak vagyok a minisztere, ilyen minõségemben sem tehetem meg.

Említette, hogy a Fidesz Tõkéséket támogatja: az RMDSZ-nek idén a Tõkés László nevével fémjelzett Erdélyi Magyar Néppárttal is versenyeznie kell. A legutóbbi SZKT-n az a stratégia látszott körvonalazódni, hogy az RMDSZ önállóan indul a választásokon. Így lesz?

– Az RMDSZ semmiképpen nem tud koalíciót kötni, mert a megnövekedõ küszöb miatt nem kerülhetnénk be a parlamentbe. Egyvalamit tudunk elképzelni: az RMDSZ identitása alatt együttmûködünk mindazokkal, akik a politikában szerepet kívánnak vállalni. Másrészt, ne legyünk naivak: aki pártot alapít, az a versenyre készül, nem az együttmûködésre. Bármilyen egyéb nyilatkozatot szerintem a szemétkosárba lehet hajítani. A másik oldalnak nyilvánvalóan az a szándéka, hogy bennünket legyõzzön. Nem tudom, hogy mi lesz 2012 végéig, én azt látom, hogy ha a holnap lennének a választások, az RMDSZ bejutna a parlamentbe. Közvéleménykutatásokra is alapozom azt, amit mondok, és nem csak azokra a felmérésekre, amelyeket mi rendeltünk. Az RMDSZ-t már minden egyes választási esztendõben eltemették. Megülték a tort a hullája fölött, megitták a forralt pálinkát és a töltelékes káposztát is elfogyasztották azok, akik az RMDSZ hullájától jönnek izgalomba. Idén is ezt fogják sokan tenni. Majd 2012 végén meghúzzuk majd a vonalat: én biztos vagyok benne, hogy ott leszünk a parlamentben.

Salamon Márton László, Új Magyar Szó

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.