Sike Lajos

Hülyeség

2012.01.19. | Aktuálpolitika
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Sike Lajos

Hülyeség

Azt kérdi tőlem az új párt egyik helyi zászlóvivője: mint tapasztalt erdélyi magyar újságíró, mit szólok ahhoz, hogy a magyar polgármester, megyei tanácselnök és parlamenti képviselő eltűrte a román hősök koszorúzásánál, hogy piros-sárga-kék kokárdát tűzzenek a kabátjára? Miért felejtették otthon magyar nemzeti érzésüket, elkötelezettségüket?

Nehéz volt megmagyaráznom: egyáltalán nem felejtették, csupán annyi történt, hogy európai módra viselkedtek. A szokásjog szerint már az egyszerű magyar ember is tiszteli azt a helyet, ahová meghívták, s nem szokta, mert nem illik, visszautasítani, ha az ottani hagyománynak megfelelően akár szalagocskát tűznek a gallérjára. A közpénzeken (tehát nem csak a helyi magyarok, de a románok pénzén is) fizetett romániai magyar tisztségviselőknek még inkább kötelességük megadni a tiszteletet. Így van ez a világ minden normális országában és demokráciájában.

Miközben ilyeneket mondtam, magamban arra gondoltam: lám, mennyire igaz, hogy a hülyeség nem pártfüggő! Ha Buzgó ilyen egyszerű dolgokat nem tud vagy nem akar tudomásul venni, akkor hogyan ismerné a hazai politikai és társadalmi viszonyokat, összefüggéseket, köztük azt, hogy az autonómia nem Székelyföldön, hanem a bukaresti parlamentben dől el, mert amíg ott nem szavazzák meg (persze: mikor?), addig csak üres szólam.

Őszintén sajnálom az új pártot, hogy rendre ilyen gyengén felkészült, populista hazafiakkal veszi körül magát, akik inkább elrontják, mint előre viszik a dolgokat. Mert tessék csak elképzelni Buzgót nem is a parlamentben, hanem csak a városi és a községi tanácsban, amint úgy próbál magyar érdeket védeni, hogy közben sértegeti a többségieket, lenullázza nemzeti szimbólumaikat.

Ha Buzgónak a szalag ennyire fontos, akkor ne csodálkozzunk, hogy pártja is olyan dolgokkal jön elő, próbál betartani az érdekvédelmi szervezetnek, ami az erdélyi magyarságnak nem feltétlenül prioritás. Megmaradása szempontjából semmiképpen nem az! Mert prioritás az oktatás és általában a nyelvhasználat, de mivel ott már sok kézzelfogható eredmény van, a „népesek” inkább a ciánügyet tolják előre, annak a veszélyével riogatják a magyarságot, jóllehet nagyon is nyilvánvaló, hogy a román kormány döntéseként akár beindul a verespataki kitermelés, akár nem, a következő húsz-harminc évben még sokkal inkább a régi rendszerből maradt kétszázötven-háromszáz primitíven kivitelezett zagytároló és salakhányó sok pénzt és odafigyelést igénylő kezelése okoz ciángondot Romániának.

Akkor vegyük észre, hogy a politikai cián, azaz hülyeség is mérgezhet. Mármint azokat, akik beveszik.

 

Sike Lajos, Új Magyar Szó

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.