Ambrus Attila

Program helyett propaganda

2012.05.10. | Aktuálpolitika
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Ambrus Attila

Mindössze 53 oldal a Ponta–kormány programja, amely inkább választási propaganda, mintsem koherens gazdasági, társadalmi tervezet. A romániai kisebbségekről pedig szó sem esik benne.

A hatalmat frissen átvett Victor Ponta kormánya a 2010-ben hivatalosan 25, ténylegesen 40 százalékkal megnyirbált közalkalmazotti bérek helyreállítását, a nyugdíjakból jogtalanul visszatartott egészségbiztosítási járulék visszafizetését ígéri. Ez áll nyilvánosságra hozott programjában. Amely azt is leszögezi, hogy ha beiktatják, a szociálliberális kormány kész aláírni az Európai Unió fiskális paktumát. A paktum szigorú költségvetési szabályok, 3 százalékot meg nem haladó hiány betartására kötelezi a tagországokat. Hogy a két egyidejű intézkedés mennyire összeegyeztethető? A román kormány mozgásterét jelentősen leszűkítő Nemzetközi Valutaalap  (FMI) szerint semennyire. Az FMI a közalkalmazottak bérének legfennebb mérsékelt növelésével ért egyet, feltéve, ha a kormány csökkentené a köztisztségviselők hadát.

A májusi helyhatósági és a novemberi parlamenti választásokra kacsintva, a Ponta-kormány programjában a törvényesség betartását, a társadalmi igazságosság helyreállítását és az ország természeti erőforrásainak védelmét sorolja legfőbb prioritásai közé. Ezt a demagóg szöveget azonban húsz éve mindig harsányan hirdette az éppen beiktatásra váró kormánycsapat, hogy már hivatalba lépése után egy nappal éppen az ellenkezőjét cselekedje. (Ami újdonságnak hat: a természeti erőforrásaink védelme a globa- lizált világban valójában tarthatatlan „Nem adjuk el az országot!” szalonképesíteni próbált változata.)

A kormányprogram azt is leszögezi, hogy a közigazgatást nem politikai alapon akarják működtetni: csak a minisztereket és az államtitkárokat nevezik ki pártszimpátiák alapján. Szinte borítékolható azonban, hogy néhány hét múlva még a megyei könyvtárak igazgatói is a hűséges pártkatonák lesznek. Azaz a demokrata liberálisokat úgymond hozzá nem értésük alapján menesztik, és helyükre szociálliberálisokat ültetnek.

A Ponta-kormány – akárcsak minden eddigi elődje – az adók hatékonyabb behajtásától és a veszteséges állami vállalatok átszervezésétől remél költségvetési többletet. Remélhet, hiszen az állami cégek adósságai az államkassza iránt a nemzeti össztermék 2,6 százalékára rúgtak 2011 végén. Félő azonban, hogy a gazdaság szent teheneit az új kormány sem akarja bántani, főként, ha jól tejelnek a választási évben. A program bírálja a 2010-ben bevezetett áfaemelést, és vállalkozóbarát, gazdaságfejlesztő módszerek mellett érvel, de hogy ezt milyen intézkedéssel érnék el, arra már nem tér ki. (Azt meg elhallgatja, hogy minimáladó bevezetését – a csődlavina elindítóját – a szociáldemokraták közösen ötölték ki a demokrata liberálisokkal.)

Ami még a minket érdeklő közlekedési fejezetből kitűnik: a Ponta-kormány a Nagylak–Arad–Temesvár–Déva–Nagysze-ben–Bukarest–Konstanca autópálya megkezdett szakaszainak befejezésére törekszik (határidőt nem szabnak). Mivel az észak-erdélyi (Nagyvárad–Kolozsvár– Marosvásárhely–Brassó) autópályát a tervezet nem érinti, valószínű ennek építéséről lemondanak.

Nem esik szó – huszonkét év után először – a nemzeti kisebbségekről sem a kormányprogramban. Azaz egyetlen helyen mégis: a kormány külpolitikai prioritásai között! Bukarest „tevékenyen védelmezi a szomszédos országokban élő, román közösségekhez tartozók jogait, az európai szabványok szerint, és e közösségeknek az Európai Unióhoz való közeledési szándékával összhangban” – olvasható a programban.

A kormányprogram valójában választási propaganda, azt tartalmazza, amit a választók elvárnak a kormánytól a következő fél évben, azonban amit csak akkor lehet teljesíteni, ha egy év múlva már nagy áldozatot követelne a lakosságtól. A béremelés inflációval, adónövekedéssel és a magánszektor megnyomorításával járhat.

A kérdés: a demagógia és populizmus vagy a Nemzetközi Valutaalap foglyaként vergődik-e majd a Ponta-kormány? Bárhogy legyen is, a romániai lakosság megérzi majd.

 

Új Magyar Szó

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.