Főoldal > Erdély 2020
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Erdély 2020

Erdély 2020: elkészült az RMDSZ gazdasági fejlesztési terve

 

 „Az RMDSZ, ahogy azt a tavaly, év végén eldöntötte, és idén januárban elindította, megalkotta a 2014-2020-as periódusra vonatkozó gazdasági fejlesztési tervét, amely az Erdély 2020 nevet viseli, és amelynek valós költségvetési források képezik az alapját. A 2011-es Erdélyi Konzultáció során összegyűlt anyagokból, véleményekből is merítő gazdasági program koordinálását Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője végezte, Csutak István jelentős hozzájárulásával” – jelentette be ma, Kolozsvárott Kelemen Hunor szövetségi elnöke.

„Három fő prioritást határoz meg a fejlesztési terv, ezen belül pedig 55 kiemelt irányzatot mutatunk fel. A gazdasági terv haszonélvezői az Erdélyben élő közösségek, elsősorban a magyar közösség tagjai. Az Erdély 2020 által meghatározott három prioritás a következő: egyrészt a helyi közösségek fejlesztése az önkormányzatokon keresztül, ami azért nagyon fontos, mert az önkormányzatok előtt olyan lehetőségek nyílnak meg 2014 után is, amelyek a közösségfejlesztés és a költségvetési források szempontjából kiemelkedően fontosak. Másrészt a kis és középvállalkozások támogatása, kiemelten az exportra termelőket és az újonnan alakult vállalkozásokat tekintjük fontosnak, harmadrészt pedig a mezőgazdasági termelők támogatása szerepel a fő szempontok között. Ez az a három nagyon fontos terület, amely az Erdélyi Konzultációban is hangsúlyosan megjelent, ezek iránt nagyon nagy az igény, és ezeket az Európai Uniós alapoknak a 2014 – 2020-as költségvetési időszakában prioritásként határoztuk meg. Az Európai Unió filozófiája a következő időszakban az együttműködés, az a fajta kooperáció, amelyet nem csak az önkormányzatoknak, nem csak a kistérségi társulásoknak, hanem a vállalkozóknak is gyakorolniuk kell, meg kell tanulniuk, hiszen ezért plusz pontok járnak majd a leadott pályázatokban” – ismertette az Erdély 2020-as gazdasági fejlesztési tervet az RMDSZ elnöke.

Hozzátette, a Szövetség úgy tekint a 2014 – 2020-as periódusra, mint egy olyan időszakra, amikor Románia számára nem lesz kevesebb uniós költségvetési forrás elkülönítve.

„Ez hozzávetőlegesen 30 milliárd euró, összehasonlításként elmondom, hogy az ország költségvetése 38 milliárd euró évente. Amennyiben a Románia számára rendelkezésre álló keretből sikerül minél több pénzt lehívni, sikeres, fejlődő társadalom leszünk. Éppen ezért óriási a felelőssége minden politikai és közszereplőnek abban, hogy ezek a források eljussanak a rendeltetésszerinti haszonélvezőkhöz, a közösség tagjaihoz. Az RMDSZ gazdasági fejlesztési tervét elkészíti román és angol nyelven is, hogy a román gazdasági és politikai élet szereplőivel is ezt meg tudja vitatni” – mondta el Kelemen Hunor.

„De ahhoz, hogy erről egyáltalán tárgyalni tudjunk, ott kell lennünk a Parlamentben. 2013 ilyen szempontból kulcsfontosságú lesz, mert ekkor határozza meg Románia a 2014- 2020 közötti időszak prioritásait, és bízom abban, hogy a Szövetségnek lesz lehetősége befolyásolni, irányítani 2013-ban a parlamentben azokat a döntéseket, amelyeket már most előkészítenek, lesz lehetőségünk ebből a gazdasági tervből minél többet belefoglalni Románia fejlesztési stratégiájába. Ma a Gazdasági Tanács elfogadta az Erdély 2020-as fejlesztési tervet, illetve az a döntés született, hogy az elkövetkező tíz napban nyilvánosságra hozzuk az RMDSZ költségvetési- és adópolitikáját. Úgy véljük, reformra van szükség mindkét területen, az azonban még nincs leszögezve, hogy az adóreform kérdésében a Szövetség továbbra is az egykulcsos adórendszert támogatja, vagy inkább a progresszív adózást részesíti előnyben. A végső döntés meghozatalakor mindenképpen azt tartjuk szem előtt, hogy mi az előnyösebb a munkavállalók szempontjából, és mi biztosítja a versenyképesség növekedését. Ami a költségvetési reformot illeti, úgy véljük, az önkormányzatoknak több forrást kell helyben meghagyni, mert számos feladatkört kaptak, ezekhez mellé kell tenni a költségvetési forrásokat, és csökkenteni kell a központtól való függőséget, amelyet nem tartunk szerencsésnek” – magyarázta az RMDSZ elnöke.

Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, az Erdély 2020-as program koordinátora elmondta, az Európai Unió országai a 2014-2020 közötti költségvetési keret hatékony elosztásán dolgoznak, ezért az RMDSZ számára is kiemelten fontos saját gazdasági fejlesztési tervének a kidolgozása. Winkler Gyula ugyanakkor elmagyarázta, hogy miért volt olyan gyenge Románia teljesítménye az uniós pénzek lehívásánál.

„Véleményünk szerint az egyik alapvető ok az, hogy 2006-ban, amikor megtervezték a 2007-2013 közötti időszakot, rosszul állították össze a tervet, nem volt társadalmi párbeszéd, nem volt konzultáció a megyékkel, régiókkal, így Bukarestben, néhány irodában állították össze ezt. Sok olyan terület van, amelyen nagyon nagy a pályázatok száma, a kért pénzkeret pedig nagyon hamar elfogy, többre lenne szükség. Ugyanakkor vannak olyan területek, amelyeken kevés az igénylő. Ezt szeretnénk kiküszöbölni, ezért szeretnénk helyesen megtervezni a következő periódust. Az Erdély 2020 stratégia összeállításánál figyelembe vettük a négy fő, uniós politikát: a vidékfejlesztést, a kohéziós politikát, az európai regionális fejlesztési alap és a szociális alap által biztosított lehetőségeket. A célunk Erdély modernizációja, közösségeink fejlesztése, mivel a következő hét esztendőben a modernizációs szükségletek egyharmadát lehet uniós forrásokból biztosítani, amelyet reményeink szerint hatékonyabban és jobban tudnak majd felhasználni önkormányzataink, vállalkozóink, gazdálkodóink” – hangsúlyozta az RMDSZ európai parlamenti képviselője.  

 

 

 

strong>Winkler Gyula: A jövő tervezése a mi felelősségünk - Az Erdély 2020 fejlesztési terv az Európai Parlamentben szervezett megbeszélésen

A mi felelősségünk, hogy szülőföldünkön úgy tervezzünk, hogy beruházásaink a jövő generációk számára is értéket jelentsenek. Nem elég csupán felhasználni az európai uniós pénzalapokat, az iskolát, a művelődési, otthont és bármilyen létesítményt a jövőre tekintve kell felépíteni - mondta Winkler Gyula európai parlamenti képviselő Szatmár és Arad megyei polgármesterekkel, önkormányzati vezetőkkel az Európai Parlament (EP) brüsszeli székhelyén szerdán délután megtartott kerekasztal-megbeszélésen. Az RMDSZ képviselője a jelenlévő polgármesterek és alpolgármesterek kérdéseire is válaszolva utalt az uniós pályázati kiírások és elbírálások visszás helyzetekre, a folyamatban tapasztalható túlzott bürokráciára és a továbbra is meglévő erős romániai központosítási szándékra, de ugyanakkor beszélt arról a Romániában több helyen tetten érhető valóságra, hogy a tervezés önkormányzati oldalon nem mindig ésszerű.

Winkler Gyula ismertette az RMDSZ Erdély 2020, a szülőföld intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének stratégiáját, kiemelve annak kulcsszavait. A tudásalapú gazdaságról beszélve az információs társadalomhoz való gyors felzárkózás kényszerét említette. Az információs technológiai lemaradást, annak az embernek a helyzetéhez hasonlította, aki 70 évvel ezelőtt írástudatlan volt és azzal minden előrejutási lehetőségből kimaradt. A zöldgazdaság és a megújuló energiaforrások használata hasonló szükségszerűség - fogalmazott a képviselő -, hiszen a környezet felélését nem lehet olyan ütemben folytatni, amint az elmúlt évtizedekben történt, különben a következő generációk életlehetőségei lehetetlenülnek el. Harmadik kulcselemként Winkler Gyula az emberközpontúságot emelte ki. Az értékes ember teszi az értékes társadalmat, az egyén, aki az élete derekán is képes arra, hogy új mesterséget sajátítson el, új nyelvet tanuljon, aki aktívan részt venni a közösség életében. Ez az ember lesz a záloga közösségeink fejlődésének - fogalmazott az EP-képviselő. Winkler Gyula ugyanakkor felkérte a jelenlévő önkormányzati vezetőket, szóljanak hozzá az Erdély 2020 elgondoláshoz és véleményezzék az RMDSZ honlapjáról letölthető keret-dokumentumokat.

A közelgő romániai önkormányzati választási kampányra utalva Winkler Gyula szólt a szlovákiai választás eredményéről, amely egyértelműen megmutatta, hogy a magyar pártok egymás általi lejáratása nem vezet jóra. Az eltérő ideológia és tervek mentén folytatott politikai vitában hiszek, ezt az állandó harcot vívjuk a román pártokkal, de azzal nem értek egyet, hogy magyar magyart járat le a kampányban. És meggyőződésem, hogy ezt a magyar emberek sem szeretik. A választás szabadsága és a belső verseny kényszere hamis érv. Nem hiszem, hogy ha egymásnak feszülünk júniusban, fél év múlva az általános választásokon, őszintén, összefogva tudunk a magyar választók elé lépni. Én egy dologban hiszek: az erdélyi magyarság huszonkét éve erős szervezetében, az RMDSZ-ben, amely eredményeket hozott, és amelyben nagyon sok ember hisz Erdély minden szegletében. Ezt a szervezetet kell megerősíteni, ezzel kell büszkén kiállni kampányban - mondta Winkler Gyula az Európai Parlamentben partiumi RMDSZ-es polgármestereknek és önkormányzati vezetőknek szervezett kerekasztal-megbeszélésen.

 

 

span style="font-size: medium;">ERDÉLY 2020: minden magyar véleménye számít

 

Beindult az Erdély 2020 fejlesztési tervhez kapcsolódó szakmai-ágazati konzultáció. Erre Winkler Gyula, az RMDSz európai parlamenti képviselője hívta fel ma a figyelmet.

Mint ismeretes a Szövetség Gazdasági Tanácsa januári ülésén elfogadta az Erdély 2020 fejlesztési tervet, ugyanakkor döntés született egy széleskörű szakmai és társadalmi konzultáció elindításáról. „Az Erdély 2020 terv kidolgozásával az RMDSZ egy megújított és innovatív jövőképet kíván biztosítani az erdélyi magyar közösségnek” – hangsúlyozta Winkler, majd hozzátette, a tervhez fűződő szakmai-ágazati konzultáció révén az érdekképviseleti szervezet szakemberek, civil- és szakmai szervezetek, az erdélyi magyarok véleményét kívánja összesíteni és felhasználni a végleges program kidolgozásában.

A képviselő emlékeztetett arra is, hogy a fejlesztés irányait az Erdély 2020, a szülőföld intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete és fejlesztési terve elnevezésű munkaanyag szabja meg, ezt nyolc szakmai-ágazati konzultációs dokumentum egészíti ki: 1.) innovatív Erdély, 2.) erdélyi iparpolitika a globalizáció korában, 3.) új készségek és munkahelyek menetrendje, 4.) digitális menetrend, 5.) mezőgazdaság és vidékfejlesztés Erdélyben, 6.) mozgásban az erdélyi ifjúság, 7.) szegénység elleni erdélyi platform, 8.) erőforrás-hatékony Erdély.

Ezekhez a konzultációs dokumentumokhoz lehet hozzászólásokat, véleményeket továbbítani az RMDSZ Főtitkárságára, a graban@rmdsz.ro címre – mondta Winkler Gyula.

A teljes dokumentumcsomag megtalálható az alábbiakban.


KONZULTÁCIÓ AZ ERDÉLY 2020 FEJLESZTÉSI TERVRŐL

A Gazdasági Tanács januári ülésén elfogadta az Erdély 2020 fejlesztési tervet, ugyanakkor döntés született egy széleskörű szakmai és társadalmi konzultáció elindításáról.

ERDÉLY FEJLESZTÉSÉT AZ EU 2020 STRATÉGIAI KERETBE HELYEZZÜK

Az Európai Unió intézményeiben 2012 három nagy projekt elfogadásának éve lesz:
1. a Közös Agrárpolitika elfogadása
2. az új kohéziós politika megalkotása
3. a 2014-2020 közötti pénzügyi időszak keretének kidolgozása.

Mindhárom terület az EU 2020 Stratégia által megszabott keret része. Ezek a területek és ezek a döntések nincsenek távol Erdélytől, a mi terveink és elképeléseink beilleszthetők az Európai Unióban megszabott keretbe. Becsléseink szerint a következő évtizedben Erdély fejlesztésének forrásai harminc százalékban európai uniós, hetven százalékban hazai adólejekből származnak. Ezt a lehetőségek ki kell kihasználunk és meg kell töltenünk tartalommal.

ERDÉLYI MAGYAR JÖVŐKÉP

Az uniós forrásokat kizárólag az EU által támogatott fejlesztésekre lehet fordítani, ezért, sajátos erdélyi prioritásainkat be kell illeszteni az EU 2020 stratégia előírásaiba, szükségleteink szerint súlyozva ezeket. Ennek érdekében az RMDSZ a következő étvizedre európai szemléletű, erdélyi fejlesztési tervet dolog ki. Az RMDSZ felelőssége az Erdély 2020 terv kidolgozása, amely megújított és innovatív jövőképet biztosít az erdélyi magyar közösségnek.

A javasolt stratégiai keretet kitöltő fejlesztési tervek kidolgozását, a pénzügyi tervet is beleértve, két dimenzióban kezeljük: a szakpolitikák szerinti felbontásban - iparpolitika, agrárpolitika, információs technológia, erőforrás-hatékonyság stb., és regionális felbontásban -- Székelyföld, Partium és Bánság, Közép-Erdély és szórványvidékek.

FELHÍVÁS A KONZULTÁCIÓRA

A szakmai-ágazati konzultáció elkészítéséhez tisztségviselőink, szakembereink, civil- és szakmai szervezetek hozzájárulására és minden erdélyi magyar véleményére szükségünk van. Az Erdély 2020, a szülőföld intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete és fejlesztési terve elnevezésű munkaanyag a fejlesztés irányait szabja meg, ezt nyolc szakmai-ágazati konzultációs dokumentum egészíti ki:
1.    Innovatív Erdély
2.    Erdélyi iparpolitika a globalizáció korában
3.    Új készségek és munkahelyek menetrendje
4.    Digitális menetrend
5.    Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Erdélyben
6.    Mozgásban az erdélyi ifjúság
7.    Szegénység elleni erdélyi platform
8.    Erőforrás-hatékony Erdély

Ezekhez a konzultációs dokumentumokhoz várjuk hozzájárulásaikat, véleményeiket az RMDSZ Főtitkárságán, a graban@rmdsz.ro címre. A hatékony kezelés és összesítés érdekében, kérjük, hogy hozzászólásaikban használják az általános munkaanyag és a konzultációs dokumentumok által megszabott mintát.

Hanganyag:
Winkler Gyula az Erdély 2020 feljesztési tervről


Hanganyag:
Kelemen Hunor az Erdély 2020 fejlesztési tervről


Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.