Főoldal > Minden magyar gyermek számít – másodjára indul útnak az RMDSZ beiskolázási tájékoztató kampánya
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Minden magyar gyermek számít – másodjára indul útnak az RMDSZ beiskolázási tájékoztató kampánya

Minden magyar gyermek számít – másodjára indul útnak az RMDSZ beiskolázási tájékoztató kampánya

 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is útjára indul az RMDSZ  "Minden magyar gyermek számít” országos beiskolázási kampánya, amely arra biztatja a magyar vagy etnikai szempontból vegyes családokat, hogy írassák magyar osztályba gyermekeiket.

"Ennek a tudatosító kampánynak az a célja, hogy megmagyarázza a szülőknek és a tizenéves fiataloknak, milyen előnyökkel jár az, ha tanulmányaikat az óvodától az egyetemig anyanyelvükön végzik. Végérvényesen le akarunk számolni azzal a mítosszal, miszerint hosszú távon hátrányos, ha a fiatalok magyar nyelven tanulnak.”– hangsúlyozta Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási főtitkárhelyettese, majd hozzátette, a kezdeményezés sikerként könyvelhető el, hiszen az elmúlt évben nem csak a célcsoportot mozgatta meg, hanem minden megyében civil szervezetek és egyházak is felkarolták az ügyet.

A programért felelős főtitkárhelyettes elmondta, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Főtitkársága a következő időszakban az egyházak, civil szervezetek segítségével, pedagógusok együttműködésével, a sajtón keresztül, különféle rendezvényeken szólítja meg az éppen iskolaválasztás előtt álló szülőket, fiatalokat, tudatosítva bennük azt, hogy az anyanyelvű oktatási forma a legalkalmasabb a tanagyag és különböző képességek elsajátítására, és nem gátolja a román nyelvterületen való boldogulást.

"A mostani kampányt olyan iskolaválasztásról szóló érvek, meglátások mentén építjük fel, amelyeket szülőktől, pedagógusoktól gyűjtöttünk a tavalyi évben, ezért bízunk abban, hogy munkák idén is hasznos és eredményes lesz” - emelte ki Magyari.


Minden magyar gyermek számít Hunyad megyében

Hunyad megyében a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel (RMPSZ), a történelmi egyházakkal és a civil szervezetekkel karöltve szervezi meg az RMDSZ a Minden magyar gyermek számít beiskolázási kampányt.

Az RMDSZ Hunyad megyei Állandó Bizottságának szerdai ülésén a  beiskolázási kampány is napirenden szerepelt – számolt be Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke csütörtöki, dévai sajtótájékoztatóján. A pedagógus szövetség az elmúlt két hétben Déván, Petrozsényban és Lupényban tartott előkészítő gyűléseket.

A beiskolázási időszak április 22-én zárul, addig a pedagógusok az RMDSZ képviselőivel együtt, személyesen keresik fel azokat a Hunyad megyei magyar családokat, ahol nagycsoportos vagy előkészítő osztályos kisgyerek van. Eddig 55 gyermeket írattak be a magyar tagozatokra, de ez a szám az elkövetkező hetekben növekedni fog. „A Hunyad megyei kisebbségi tanfelügyelő szerdai beszámolója mérsékelt optimizmusra adott okot, ugyanis kiderült, hogy az elmúlt nyolc évben csökkenő gyermeklétszám stabilizálódni látszik, a 2011-es és 2012-es beiskolázási adatok szerint 1100 maradt a magyar  nyelven tanuló óvodások és diákok száma Hunyad megyében és a jelek szerint ez az idén is hasonlóképpen alakul” – tájékoztatott Winkler Gyula. A gyerekeknek mintegy fele a dévai Téglás Gábor Iskolaközpontban tanul, ahol óvodától érettségiig biztosított az anyanyelvű oktatás, de Vajdahunyadon, Szászvárosban, Petrozsényban, Vulkánban és Lupényban is működnek magyar tagozatok. A magyar osztályokban szakképzett pedagógusok tanítanak, túlnyomó többsége címzetes katedrával rendelkezik.

„A mi szórványközösségünknek nagyon fontos, hogy minden magyar család gyermeke anyanyelvén tanuljon, mert ez a legfontosabb eleme identitásunk megőrzésének. Pedagógusainknak folyamatosan biztosítunk továbbképzési lehetőségeket, míg a diákokat szabadidős tevékenységekbe is bevonjuk, hiszen így lesz az iskola több mint oktatási intézmény” – hangsúlyozta Winkler Gyula, megerősítve, hogy az RMDSZ-nek Hunyad megyében kiemelt feladata a magyar oktatás támogatása.

 

 

A kampány hanganyagai letölthetőek ITT.

 

 

Te milyen nyelven álmodsz?

 

 

 

Kovács Péter főtitkár az Erdély Televíziónak nyilatkozott:

 

 

 

 

 

 

2012


 

Minden magyar gyermek számít - Megjelent a tanítói kézikönyv az összevont osztályok tanítói számára

 

Jelenleg a romániai magyar nyelvű oktatásban dolgozók jelentős része, több mint 800 tanító összevont osztályokban tanít. Számuk folyamatosan növekszik, mert kevés a gyerek. A kis falvakban, szórványvidéken az I–IV. osztályban úgyszólván mindenütt összevont osztályokban folyik a tanítás, amin az előkészítő osztály megjelenése sem változtat sokat.

 

Bővebben ITT.

 


Minden magyar gyermek számít: köszönet a támogatóknak


Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatatási főtitkárhelyettese ma köszönetet mondott mindazoknak, akik bekapcsolódtak a „Minden magyar gyermek számít” kampányba, amelyet az RMDSZ azért indított – korábbi hasonló ilyen tevékenységeit megismételve -, hogy minél több erdélyi magyar családban tudatosítsák annak fontosságát, hogy a gyereket magyar iskolában tanuljanak, minden szinten.

„Örülök annak, hogy ez a tájékoztató folyamat túllépett a kezdeményező RMDSZ keretén. Ezért köszönöm részvételt a bekapcsolódó pedagógusoknak, az azonnal kedvezően reagáló egyházainknak, civil szervezeteknek, tanfelügyelőségeknek. Az ők segítségükkel e tájékoztató kampány messze meg is haladta azokat a méreteket, amiket mi terveztünk, egy önmagát felerősítő folyamattá vált” – mondta a főtitkárhelyettes

Magyari elmondta, tisztelettel gondol a lupényi pedagógusokra és az Eben Haezer civil szervezet munkájára, akik a lupényi magyar, illetve vegyes házasságból származó gyerekek magyar iskolába íratása érdekében szerveztek széleskörű tájékoztatást. Szerinte példamutató az, ahogy a válaszúti szórványkollégium az idén is, akárcsak az eddigi években a mezőség peremét jelentő kiterjedt övezetből gyűjti össze magyar tannyelvű osztályok padsoraiba a gyermekeket. „Nekik is köszönhető, hogy ebben a régióban 24 százalékra emelkedett azoknak a gyerekeknek az aránya, akik román-magyar vegyesházasságból származnak, de mégis magyar iskolába járnak. Tudjuk, hogy az országos arány e téren jóval kisebb, főleg szórványban” – fogalmazott a Szövetség főtitkárhelyettese.

„Köszönöm a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége február végi nyilatkozatát, amiben az támogatja a „Minden magyar gyermek számít” kampányt, és főleg azt, amit e tekintélyes, független szakmai szervezet maga tett e közös ügyért” – mondta Magyari, és hozzátette, hogy a kampány ebben a formájában március végig folytatódik, de az ügy tematizálása nem szorul azután sem háttérbe.


Ha egy gyermek magyar iskolába jár, magyar lesz!

 

- Az RMDSZ ezentúl minden évben megszervezi a „Minden magyar gyermek számít” elnevezésű tájékoztatási kampányát, amelyben annak fontosságára hívja fel a figyelmet, hogy a szülők magyar tannyelvű iskolákba adják gyerekeiket – jelentette ki Kovács Péter, az Erdélyi Magyar Televízió (ETV) politikai műsorában, a „Többszemközt”-ben.

Az RMDSZ főtitkára a szervezet által tavaly ősszel elindított három országos szintű programról, a már említett oktatási tájékoztatási kampányról, a családpolitikai programról, valamint a szórvány cselekvési terv gyakorlatbaültetéséről beszélt. Mint mondta, ezek a programok a népszámlálás gyenge adatait kívánják ellensúlyozni, szerepük pedig az, hogy a magyar családok számára kedvezőbb szociális, gazdasági és kulturális feltételeket teremtsenek a szülőföldön való megmaradáshoz és gyarapodáshoz.

A Minden magyar gyermek számít program célja, hogy megkeressenek minden magyar szülőt - a szórványban, de a Székelyföldön is –, és meggyőzzék őket arról, hogy a gyermekük, gyermekeik fejlődése és nemzeti identitásának kialakítása szempontjából elengedhetetlen, hogy magyar iskolába járjanak. - Az RMDSZ munkája nyomán az elmúlt években számos önálló magyar iskola jött létre, különösen a szórványban, és ezen iskolák által elért eredmények is azt bizonyítják, hogy ha egy gyerek magyar iskolába jár, akkor magyar lesz! – szögezte la a főtitkár, aki megelégedéssel nyugtázta, hogy kivétel nélkül mindegyik magyar történelmi egyház támogatja a programot.  

A főtitkár elmondta: a családpolitikai program számos olyan, az Európai Unió tagországaiban is működő szabályozást tartalmaz, amely ösztönzi a gyermekválallást, és növeli gyermeket nevelő nők akár részmunkaidős munkavállalási lehetőségeit is, anélkül azonban, hogy emiatt elesnének a gyermekvállalási támogatástól. Ezeket az intézkedéseket az RMDSZ már be is emelte a kormányprogramba – mondta a politikus. A családpolitika másik szintje a helyi közigazgatás: álláspontja szerint az önkormányzatok rendkívül sokat tehetnek a családbarát környezet megteremtéséért, a kulturális programoktól a gyermekvállalást ösztönző kedvezményekig. Ezentúl az RMDSZ minden évben díjazni fogja a legcsaládbarátabb önkormányzatokat – tette hozzá Kovács Péter, aki bejelentette azt is: az RMDSZ szakértői munkacsoportot hozott létre a hatékony családpolitikához szükséges törvénytervezetek kidolgozására, ezek közül több már a következő hetekben megszületik.

A politikus beszámolt a fiatal vállalkozók támogatására irányuló intézkedésekről, amelyek szintén az RMDSZ feltételeként kerültek be az új kormányprogramba. Ezek értelmében, a 35 évnél fiatalabb vállalkozók tízezer euróig terjedő vissza nem térítendő támogatást kaphatnak kisvállalkozás indítására, banki hitel igénybevétele esetén pedig a nemzeti garanciaalap a felvett összeg akár 8o %-ára is garanciát nyújthat. – Ezek az intézkedések meghatározó fontosságúak lehetnek abban, hogy egy fiatal vállalkozó megálljon a lábán, hogy embereket foglalkoztahasson és fejlődjön. Az RMDSZ szerint a kis- és közepes vállalkozások a gazdaság hajtómotorjai lehetnek, amelyek nemcsak makrogazdasági szinten, hanem akár az emberek zsebében is érezhetővé tehetik a gazdasági helyzet javulását – mondta az ETV-ben Kovács Péter.


A Gyulafehérvári Főegyházmegye is támogatja az RMDSZ beiskolázási kampányát

 

Az anyanyelvi oktatás szorgalmazását és kultúránk elsajátításának fontosságát egyházunk is elsőrendű feladatának tekinti – áll Jakubinyi György érsek Kelemen Hunor szövetségi elnökhöz intézett levelében.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke levélben szólította meg a történelmi magyar egyházak vezetőit, a civil szervezeteket, közéleti személyiségeket, és kérte támogatásukat a Szövetség Minden magyar gyermek számít elnevezésű beiskolázási kampányához.

Jakubinyi György válaszában vázolja azokat a lehetőségeket is, amelyeket a Gyulafehérvári Főegyházmegye biztosít a magyar nyelvű oktatás fenntartása érdekében. „A szórványban élő gyerekek magyar nyelvű oktatása és nevelése érdekében hoztuk létre és tartjuk fenn a gyulafehérvári magyar nyelvű iskolaközpontot. Nem is beszélve fr. Böjte Csaba OFM atya által működtetett kollégiumok semmi mással nem pótolható fontosságáról.”

Az érsek arról biztosítja Kelemen Hunort, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegye aktív szerepet vállal a Minden magyar gyermek számít kampányban. „A magyar nyelvű beiskolázás érdekében, legközelebbi körlevelünkben külön felhívással fordulunk főegyházmegyénk híveihez, bátorítva őket, hogy vállalják nemzeti önazonosságukat és gyermekeiket is erre neveljék, a magyar nyelvű oktatási intézményeink igénybe vételével” – fogalmaz levelében a főpásztor.


Erdély-szerte zajlik a Minden magyar gyermek számít kampány


Egyre nagyobb teret nyer a Minden magyar gyermek számít elnevezésű kampány, amelyet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség indított annak érdekében, hogy a magyar, vagy etnikailag vegyes családok magyar tannyelvű iskolába, osztályba írassák gyermekeiket.

Erről Magyari Tivadar oktatási kérdésekért felelős főtitkárhelyettes számolt be ma Kolozsváron. Elmondta: egyre több megyéből, településről érkeznek a pozitív visszajelzések, amelyek azt igazolják, szülők, pedagógusok, egyházak, sajtó, civil szervezetek egyaránt felfigyeltek a kampányra, ehhez igen pozitívan viszonyulnak és a Szövetség képviselőivel közösen továbbítják ennek üzenetét.

Magyari vázolta azokat a konkrét lépéseket is, amelyeket az RMDSZ területi, megyei szervezetei tettek a kampány sikere érdekében.

Maros megyében egy többszintű találkozósorozat keretein belül zajlott a kampány céljainak ismertetése: előbb a Szövetség képviselői Marosvásárhelyen találkoztak az iskolaigazgatókkal, akik ezt követően az osztályfőnökökkel egyeztettek, majd az osztálynevelő pedagógusok a szülőknek adtak át minden fontos információt. Hasonló találkozókra került sor az óvodák esetében is.

A Bethlen Gábor Kollégium vezetőségével egyeztettek a Szövetség Fehér megyei képviselői. Ennek eredményeként megállapodtak abban, hogy márciusban oktatási kampányt szerveznek a kollégium diákjainak együttműködésével. A megye különböző településeire tervezett találkozókon jelen lesz a kollégium igazgatónője is, aki ismertetni fogja a kollégium oktatási struktúráját, illetve a bentlakási lehetőségeket. Ezzel párhuzamosan egy tanár-szülő találkozóra fog sor kerülni márciusban Székelykocsárdon: ennek célja a marosújvári V-VIII. osztályos magyar tagozat diákjainak átmentése a székelykocsárdi iskolába.

A Beszterce-Naszód megyei RMDSZ szervezet 2010-ben indította el az iskolatáska-programot, amelynek keretén belül minden magyar első osztályos egy alaptanszerekkel felszerelt iskolatáskát kap ajándékba. A református egyház bentlakást működtet Besztercén magyar diákok számára, ennek köszönhetően a két magyar kilencedik osztályban jelentősen megnőtt a magyar diákok száma. Vicén a Bástya Alapítvány és a Possibilitas Egyesület biztosít bentlakást csángó gyerekeknek, ugyancsak csángó gyerekeket toboroz a magyardécsei iskola. Ezekről, és a magyar nyelvű oktatás további lehetőségeiről tájékoztatja a kampány során a megyei szervezet a szülőket.

Szatmári Elemér pusztadaróci református lelkipásztor, hat gyermekes családapa és Ilonczai Annamária, három gyermekes családanya a Minden magyar gyermek számít Szatmár megyei szóvivője. Ők az RMDSZ megyei szervezetének kérésére csatlakoztak a kampányhoz, hiszen fontosnak tartják, hogy gyermekeikhez hasonlóan, minél többen anyanyelvükön tanuljanak. A megyei szervezet három nagy megyei körút során kívánja célba juttatni az anyanyelven való tanulás fontosságát.

Nagybányán és környékén az RMDSZ, a civil szervezetek, pedagógusok és szülők együttműködésével fejti ki tevékenységét az „Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület” amely évek óta a magyar nyelven való tanulás fontosságára hívja fel a figyelmet, különös hangsúlyt fektetve a nagybányai Németh László Gimnáziumban folyó minőségi oktatás megismertetésére. Ezt a munkát, a nagybányai és máramarosi magyar tannyelvű oktatás népszerűsítését, a tanulási lehetőségek ismertetését folytatja a Szövetség területi szervezete a Minden magyar gyermek számít kampány során találkozók, fórumok, szülői értekezletek keretén belül.

Máramarosszigeten és környékén egyházak képviselői, diákok, civil szervezetek csatlakoztak az RMDSZ beiskolázási kampányához.

Kolozs megye különböző településein szervezett közösségi fórumokon hívja fel a figyelmet az anyanyelvű oktatás fontosságára az RMDSZ megyei szervezete. Ezeken oktatási szakemberek bevonásával vázolják a magyar nyelven való tanulás előnyeit, válaszolnak a szülők által megfogalmazott kérdésekre. A megyei szervezet, a kolozsvári kerületi elnökökkel, valamint a helyi elnökökkel folytatott megbeszéléseken túl, külön találkozókat szervez az egyházi méltóságokkal, közéleti személyiségekkel, pedagógusokkal, hangsúlyt fektet az intenzív médiajelenlétre.

Hunyad megyében az RMDSZ, az egyházak, pedagógusok és civil szervezetek képviselői közösen vállalták azt, hogy a megye különböző településein személyesen tájékoztatják a magyar szülőket, különösen a vegyes házasságban élőket a magyar tannyelvű iskolák, osztályok nyújtotta lehetőségekről, a magyar nyelven való tanulás fontosságáról.

A Szilágy megyei szervezet polgármesterek, alpolgármesterek, iskolaigazgatók, RMDSZ tisztségviselők, az egyházak, sajtó, civil szervezetek képviselői bevonásával szervezi és bonyolítja le beiskolázási kampányát. Ez itt is több síkon zajlik: sajtóban, személyes találkozók, szakmai konzultációk során.

A szülőkkel való személyes találkozókon továbbítja elsősorban a Minden magyar gyermek számít kampány üzenetét az RMDSZ Bihar megyei szervezete. Emellett oktatási szakemberek részvételével megszervezett sajtótájékoztatók keretén belül fogalmazzák meg, miért fontos anyanyelvén tanulnia minden gyermeknek.

Brassó megyében is az RMDSZ, a civil szervezetek, egyházak, sajtó közös összefogásával zajlik a beiskolázási kampány: hangsúly kerül az iskolai szülői értekezleteken való részvételre, a szórólapozásra, a helyi médiában való jelenlétre.

Gyergyó területen a legnagyobb hangsúlyt azokra a településekre fektetik, ahol a magyar gyermekek alacsony létszáma miatt veszélyeztettek a magyar iskolák: Salamás, Gyergyóhodos, Maroshévíz, Borszék, Gyergyóholló és Gyergyótölgyes. Ezeken a településeken szóróanyagok és a média segítségével, személyes találkozók során tudatosítják a magyar nyelvű oktatás fontosságát.

Arad megyében RMDSZ tisztségviselők, pedagógusok személyes találkozók, családlátogatások során próbálják meggyőzni a magyar szülőket arról, hogy magyar iskolába, óvodába írassák gyermekeiket.

Iskolaigazgatók, tanárok kapcsolódnak be a Szövetség kampányába Háromszéken is. Itt is, Csík területhez és Udvarhelyszékhez hasonlóan nagy szerepük van a Főtitkárság által eljuttatott plakátoknak, szórólapoknak, a helyi rádiókban elhangzó hanganyagoknak és az újságokban közzétett felhívásoknak.

 

 

Szórólap:

 

 

 

Minden magyar gyermek számít -  beiskolázási tájékoztató kampány

 

A romániai magyar nemzetközösség hosszú távú megmaradásának egyik legfontosabb eszköze az anyanyelvű oktatás - nyilatkozta Kovács Péter, az RMDSZ Főtitkárságának ülését követően. A főtitkár hozzátette: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség “Minden magyar gyermek számít” szlogennel egy tájékoztatási kampányt indít, amelyben arra biztatja a magyar vagy etnikai szempontból vegyes családokat, hogy írassák magyar osztályba gyerekeiket.

 

Az elmúlt több mint egy évtizedben szinte nem telt el úgy év, hogy az RMDSZ kezdeményezésére és közbenjárására ne jött volna létre önálló magyar iskola, azonban ennek akkor van igazán súlya, ha a lehető legtöbb magyar gyermek tanul ezekben - figyelmeztetett Kovács. A népszámlálási tájékoztató és tudatosító kampányunk alkalmával beigazolódott, hogy közösségi összefogással tudunk valós eredményeket elérni, ezért ez alkalommal is számítunk a média, a civil és ifjúsági szervezetek, valamint az egyházak támogatására - zárta gondolatait Kovács Péter.

Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási kérdésekért felelős főtitkárhelyettese beszámolt arról, hogy a következő napokban, hetekben az RMDSZ egy országos szintű tájékoztató és médiakampányt bonyolít le, amely által felhívja a magyar családok figyelmét az anyanyelven való tanulás előnyeire. A tapasztalat azt mutatja, hogy anyanyelvünkön a tananyag, illetve a különböző képességek elsajátítása sokkal könnyebben megy, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a román nyelv is megfelelő szinten elsajátítható - hangsúlyozta Magyari, majd emlékeztetett: az anyanyelvű oktatási forma a legmegfelelőbb arra, hogy közösségi és intézményi szempontból az egyének a legnagyobb támogatást megkaphassák.

A főtitkárhelyettes beszámolójából kiderült, hogy az országos kezdeményezés kiegészül a megyei és helyi szintű tevékenységgel. Ennek során az RMDSZ felkeresi azokat a közvetítőket (szórványkollégiumok, pedagógusok, szülők, egyházak, stb), akik házról házra, családról családra járva eljuttatják az anyanyelven való tanulás fontosságának üzenetét.

A kezdeményezés beépül az RMDSZ Főtitkársága által meghirdetett közösségépítő programok sorába.

 

 

Az RMDSZ az elmúlt években több mint 30 milliárd régi lejjel támogatta az anyanyelvű oktatást saját költségvetéséből


A magyar iskola nem kerül többe, de ha valamiért mégis igen, tudni kell, hogy a rászorulóknak számos támogatási lehetőség áll rendelkezésére – jelentette ki Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási kérdésekért felelős főtitkárhelyettese ma Kolozsváron a Szövetség Főtitkárságának ülését követően.

Ennek egyik fő napirendi pontja az a tájékoztatási kampány volt, amelynek során a Romániai Magyar Demokrata Szövetség arra biztatja a magyar szülőket, hogy magyar iskolába vagy magyar osztályba írassák gyermekeiket.

„Sok szülő azért választ gyereke számára román iskolát, mert úgy gondolja, a magyar iskola valamilyen többletköltséget jelent, például az utaztatás miatt. Hangsúlyozzuk: a magyar iskola nem költségesebb, de tudni kell, hogy az esetleges többletkiadásokat a rászorulók számos támogatási forrásból fedezhetik. Ezt szeretnénk tudatosítani a magyar szülőkben” – hangsúlyozta az ülést követően Magyari Tivadar. Emlékeztetett arra, hogy a magyar nyelvű oktatást, a magyar iskolákat a magyar állam, az erdélyi civil szervezetek is jelentősen támogatják ösztöndíjakkal, anyanyelvi versenyekkel és táborokkal.

A főtitkárhelyettes külön kiemelte azt a jelentős anyagi támogatást, amelyet az RMDSZ, a Communitas Alapítvány révén évek óta a magyar iskolákra, a magyar nyelvű oktatásra, különösképpen a szórványoktatásra fordít. „A szórványtelepülésekről ingázó diákok utazási, bentlakási költségeit, a tanárok ingázását, de a különböző diáktanácsok működését, tantárgyversenyek megszervezését a Szövetség közel 3 millió új lejjel (2,870,781) támogatta az elmúlt években” – mutatott rá Magyari. Elmondta azt is, az RMDSZ évek óta figyelmet fordít a minőségi magyar nyelvű tankönyvek megírására, kiadására. „2002 óta több mint 200 000 új lejjel (201 983) segítettük elő különböző szakterületek hiánypótló tankönyveinek megjelentését: magyar nyelv és irodalom, matematika, földrajz, történelem, informatika és számos más profilú tankönyv látott napvilágot a Szövetség nyújtotta anyagi támogatás eredményeként”.

A főtitkárhelyettes hozzátette, az RMDSZ továbbra is hangsúlyt fektet erre a kérdésre, ezeket a támogatásokat az elkövetkező időszakban, években is folyósítani, lehetőségeihez mérten növelni fogja, hiszen elsődleges célja az, hogy a magyar gyerekek magyar nyelvű iskolába, osztályba járjanak, és ez semmilyen téren ne jelentsen minőségi visszalépést vagy anyagi megterhelést.

 

 

Az anyanyelven tanulás fontosságát hangsúlyozza az RMDSZ - Interjú Magyari Tivadarral, a szövetség oktatásért felelős főtitkárhelyettesével a Szabadságban

 

Sikeresen tanulni, anyanyelven - Interjú Magyari Tivadarral az Új Magyar Szóban

 

 

 

 
Hanganyag:
Hanganyag 3


Hanganyag:
Hanganyag 1


Hanganyag:
Hanganyag 2


Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.