Antal Attila

Antal Attila

  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


tel.: 0266-371137, 0744-709 838

fax: 0266-371464

email: varoshaza@szereda.ro, antalattila@szereda.ro

Cím:: 530110, Csíkszereda, Vár tér, 1 szám, Hargita megyeCsíkszeredában születtem 1970. július 23-án, óvodás koromig Csíkszentmártonban, majd Csíksomlyón töltöttem a gyerekkoromat. Általános iskolába az egykori 1-es, mai Petőfi Sándor Általános Iskolában működő művészeti iskolába képzőművészeti tagozaton, középiskolába a Márton Áron Gimnáziumba jártam, ahol 1988-ban érettségiztem biológia-kémia szakon.

Érettségi után, mint megannyi fiatal, a hely- és önmagam keresésének időszaka következett: egy ideig az akkori IPICCF helyi vállalat laboratóriumában dolgoztam, 1992-ben felvételiztem a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományi Karára, pszichológia szakra. Egyetemi éveim alatt a Kolozsvári Magyar Diákszövetség aktív tagja voltam, programszervezéssel, tanulmányi ösztöndíj-programok, nyári egyetemek, részképzések szervezésével foglalkoztam.

1995 szeptemberében az Ifjúsági Karaván az Anyanyelvű Oktatásért Kolozsvár – Strassbourg útvonalon zajlott kerékpáros tiltakozó akció résztvevője és szervezője voltam, több diáktársammal, többek között Ráduly Róbert Kálmánnal.

Az1990-es évek második felében az Országos Magyar Diákszövetség keretében a szociális ösztöndíj rendszer kidolgozása és lebonyolításával foglalkoztam, oktatásügyi alelnök majd ügyvezető elnökként; az Iskola Alapítvány kuratóriumi tagjaként a szociális és tanulmányi ösztöndíjprogramok teljes körű adminisztrációjával; Illyés Közalapítvány keretében oktatásfinanszírozási programok kidolgozásában vettem részt; 1998–99-ben a budapesti Metszéspont Iroda – a határon túli magyar ifjúsági szervezetek információs irodáját szerveztem meg és vezettem munkatársaimmal. Mindeközben a kolozsvári AGAPE Életvédő Alapítvány önkéntese voltam; az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács tagja; az RMDSZ Szövetségi Egyeztető Tanácsának (SZET) tagja; az RMDSZ Szövetségi Küldöttek Tanács (SZKT) tagja; az RMDSZ Ügyvezető Elnökségében ifjúsági feladatköröket láttam el.

A 90-es évek végén a Budapesti Századvég Politikai Főiskola  posztgraduális képzésén vettem részt politikai kommunikációban.

2000-ben hazaköltöztem a kolozsvári és budapesti kétlakiság után Csíkszeredába.

Ami a szakmámat illeti, folytattam tanulmányaimat: a Budapesti Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszékén posztgraduális klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus-képzéssel, majd öt év képzést követően, 2006-ban családterapeuta szakvizsgát tettem Budapesten. Pszichoterapeuta szakvizsgát, valamint kiképző családterapeuta címet szereztem a Román Pszichoterápiás Föderáció szakbizottságánál, majd egy év múlva, 2007-ben klinikai szakpszichológusi minősítést is megszereztem a Románia Pszichológusok Kollégiumánál.

Csíkszeredába való költözésem után tevékenységi területeim: a csíkszeredai AGORA – ifjúsági információs iroda alapító irodavezetője, programfelelőse; a Csíkszeredai Fogház pszichológusa; 2001–2004 között a SAPIENTIA – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karainak PR menedzsere, valamint a Psihoconsult Kft. keretében pszichoterápiás szakrendelés és képzést folytattunk munkatársaimmal.

2004-ben a helyhatósági választások előtt létrehoztuk az Alternatíva néven azon informális csoportot, akik úgy gondoltuk, tennünk kell Csíkszeredáért, és önkormányzati képviselőjelöltként indultunk az előválasztáson. Csoportosulásunk eredményesen szerepelt az előválasztáson, a 2004-es RMDSZ önkormányzati jelölt-lista gerincét képezte az Alternativa, és közös cselekvési terveket szőttünk az akkori polgármester-jelölttel, diákszervezeti „harcos-társunkkal” Ráduly Róber Kálmánnal.

A 2004-es helyhatósági választások eredményeként Ráduly Róbert Kálmán lett Csíkszereda polgármestere, és Szőke Domokost – korábban szintén diákszervezeti munkatársunk, majd az Alternativa csoport tagja – valamint alulírottat jelölt munkatársának az alpolgármesteri tisztségekbe.

Ebben a felállásban vezettük a várost 2004 – 2008-as mandátumban, és a 2008-as helyhatósági választáson úgyszintén ebben ebben az összetételben indultunk és kaptunk bizalmat a lakosságtól a második mandátumunkra is.

Munkkamegosztásunk alapján alpolgármesteri tisztségem kezdetétől a város oktatatási, művelődési, szociális, egyházügyi  feladatköreit felügyelem.