A kormány asztalán a villamosenergiára és a földgázra vonatkozó törvénytervezetek

2012.01.12. | Energia
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


A kormány asztalán a villamosenergiára és a földgázra vonatkozó törvénytervezetek

A tegnapi kormányülésen első olvasatban sor került a Villamosenergiára és a Földgázra vonatkozó törvénytervezetek bemutatására, tájékoztatott Borbély Károly államtitkár.

Az EU 3. energia törvénycsomag, melyet az Európai Parlament és Tanács 2009-ben fogadott el, irányelvei előírják minden EU-tagország számára a villamosenergia és a földgáz belső piacára vonatkozó új közös szabályok implementációját. Ezen irányelvek hozzájárulnak mind az energetikai szektor fejlesztéséhez, mind a meglévő törvényes keret változásához, mondta Borbély Károly államtitkár.

Az energiapiac versenyképességének fokozása és a fogyasztók fokozottabb védelme is kiemelt célja az EP által elfogadott jogszabályoknak. A jövőben szét kell választani a termelési és a szállítási tevékenységet, a tagállamok azonban ennek három módja közül választhatnak. Az unión kívüli energiacégek befolyásszerzése korlátozható lesz, hangsúlyozta Borbély.

A fentiek értelmében, a romániai hatóságok, a Gazdasági  Minisztérium és az Országos Energia Ügynökség, kidolgoztak és vitára bocsátottak két törvénytervezetet – a villamosenergiára és földgázra vonatkozó törvénytervezetet, amelyeket elemzésre továbbították az Európai Bizottsághoz is. A törvénytervezetek kidolgozásánál figyelembe vették Románia az IMF-fel és az Európai Bizottsággal kötött együttműködési szerződésben és szándkélevélben rögzített kötelezettségvállalásait is.

A törvénytervezetek elsősorban a következőkre vonatkoznak:

1. a független rendszerirányító modell (independent system operator – ISO) kiválasztása

Figyelembe véve, hogy a villamosenergia, valamint  a földgáz szállítási hálózatok állami tulajdont képeznek, az ISO integrált modell került kiválasztásra. Ez a modell lehetővé teszi a villamos energia és földgáz szállítási érdekek hatékony elkülönítését  a villamos energia és földgáz előállítási és szolgáltatási érdekektől.  

2. A végfelhasználók számára a törvény által rendszabályozott díjak fokozatos eltörlése és a versenyképes villamosenergia piac kialakítása, fejlesztése

A villamosenergiára vonatkozó törvénytervezet előírja a törvény által rendszabályozott díjak fokozatos eltörlését a nem háztartásbeli fogyasztók esetében 2015. december 31-ig. Ugyanezeket az előírfásokat tartalmazza a Földgázra vonatkozó törvény is.

3. A szabályozó hatóság függetlensége
 
Az EU Direktíva előírásainak megfelelően a törvénytervezet biztosítja az energiahatóság (esetünkben az ANRE) függetlenségét és autonómiáját.

4. A villamosenergia fogyasztók védelme

Az Országos Energia Hatóság keretén belül létrejön egy bizottság, mely többek közt a felhasználók és szolgáltatók  közti panaszok megoldását is el kell lássa.

A törvénytervezet ezen kívül fogyasztóvédelmi rendelkezéseket is tartalmaz. Eszerint a fogyasztónak három hetes felmondási idővel joga lesz külön díj nélkül felmondani az áram-, illetve gázszolgáltatóval kötött szerződést.

A törvénytervezetek a jövő heti kormányülésen elfogadásra kerülnek, azután részletes tájékoztatást adnak - mondta az államtitkár.