Antal István: biztonságos versenyszellemet, a minőség és a legjobb ár legyen az elsődleges szempont a közbeszerzésekkor

2016.04.13. | Képviselőház
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Antal István: biztonságos versenyszellemet, a minőség és a legjobb ár legyen az elsődleges szempont a közbeszerzésekkor

„Akkor tudunk hatékonyak lenni egy versenytárgyalás meghirdetésekor, amennyiben a gazdasági szereplők nem arra összpontosítanak, hogy minél kisebb áron adják el lebutított szolgáltatásaikat, hanem biztonságos versenyszellemben, az elvárt minőség áraihoz tudjanak igazodni. Nagy előrelépést tettünk a szakbizottsági munkálatok során a közbeszerzési törvénycsomagot illetően, hiszen az elkövetkezendőkben a versenytárgyalásokon a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kell figyelembe vegyék az érintettek. Ez a szabályozás a legjobb árra, a minőségre fekteti a hangsúlyt, nem pedig a legkisebb árajánlatra. Az RMDSZ szorgalmazta az erre vonatkozó EU-s irányelv minél pontosabb beemelését a romániai jogrendbe, azonban ez nem történt meg. Az irányelv azon előírásait kértük minél pontosabban beemelni a román jogrendbe, amely kimondja azt, hogy az ajánlatkérő szervnek a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat szempontjára kell alapoznia a közbeszerzési szerződések odaítélésekor” – fogalmazott Antal István, az RMDSZ Hargita megyei parlamenti képviselője azt követően, hogy lezárult a közbeszerzésekre vonatkozó törvénycsomag vitája a szakbizottságokban.

Antal rámutatott, hogy a bizottsági munkálatok során az EU-s irányelv 67. cikkelyének jogrendbe történő beemeléséről szóló részt pontosítani kell, így ennek plénumi vitáján az RMDSZ újra kérni fogja ennek a cikkelynek az irányelvhez való igazítását.

„A Szövetség 64 módosító javaslatot fogalmazott meg a közbeszerzési törvénycsomagra vonatkozóan annak érdekében, hogy átlátható, érthető és könnyen alkalmazható jogszabályok legyenek érvényben ezen a téren. Sajnos, javaslataink egyharmadát fogadták el a szakbizottsági viták során” – fogalmazott Antal István, az RMDSZ Hargita megyei képviselője, a parlament alsóháza Ipari bizottságának tagja.

Románia közbeszerzésre vonatkozó törvénycsomagja négy jogszabálytervezetből áll: közbeszerzésre vonatkozó törvénytervezet, ágazati beruházásokra kitérő jogszabálytervezet, koncessziókat taglaló törvénytervezet, valamint óvásokat és ezen eljárásokért felelős hatóság működését szabályzó tervezet. A törvénycsomagot az elkövetkezendőkben napirendre tűzik a plénumi ülésen.

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.