Arányosságot a kulturális-tudományos intézményekben! - Ülésezett a KAT elnöksége

2013.06.04. | Kulturális Autonómia Tanács
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Arányosságot a kulturális-tudományos intézményekben! - Ülésezett a KAT elnöksége

Kedden, június 4-én Kolozsváron ülésezett az RMDSZ Kulturális Autonómia Tanácsának (KAT) elnöksége. A testület megvitatta az RMDSZ XI, csíkszeredai kongresszusán elfogadott dokumentumokat, a program és alapszabályzat módosítását. Megállapította, hogy a kongresszus döntései javítják a kulturális autonómia kiépítésének feltételeit.

A KAT elnöksége meghatározta a következő időszak cselekvési prioritásait. Ennek értelmében elkezdi a parlamentben elakadt kisebbségi törvény kulturális autonómia fejezetének aktualizálását, kidolgozza az egyes területek ágazati stratégiáit, ugyanakkor olyan konkrét, mindennapok gondjaira választ adó lépéseket tervez, amelyek a jelenlegi jogszabályi feltételek között is előrelépést jelentenek.

„Az építkezés érdekében talán újra kell gondolnunk az eddigi elképzeléseink egyes elemeit” – mondotta Székely István főtitkárhelyettes, a KAT elnöke. „A kilencvenes évek elején a kulturális autonómiát a civil társadalom irányából kívántuk felépíteni. Azt gondoltuk, ők fogják átvenni azokat az állami jogosítványokat, amelyek nemzeti identitásunk megőrzése, kultúránk fejlődése szempontjából meghatározóak. A civil társadalom ilyen mérvű feladatvállalása azonban Európa keleti felében sehol sem történt meg, a rendszerváltás egyik nagy adóssága továbbra is az államtalanítás, az autonóm világok térnyerése.

A kilencvenes évek elején megfogalmazott elképzelések azonban nem számoltak a települési önkormányzatokkal, feladatvállalásuk növekvő mértékével. Most már egyértelmű, hogy tervezhető jövőt elsősorban az önkormányzatokra lehet alapozni, elkötelezettségükre, munkabírásukra. Itt vagyunk erősek, politikai széljárástól függetlenül.

A kulturális autonómia felépítése érdekében a realitásokból kell kiindulnunk. A székelyföldi önkormányzati intézményeket lehet magyar intézményekként működtetni, erre kell alapoznunk.

Az interetnikus környezet önkormányzati és állami fenntartású kulturális és tudományos intézményeiben etnikai arányunknak megfelelően kell jelen lennünk. Ez egyszerre vonatkozik az adott intézmény programstruktúrájára, költségvetésére, valamint főállású munkatársi körére. Ennek érdekében felmérjük, hogy az említett intézményekben jelenleg milyen ez az arány, és ott, ahol szükséges, kiemelt célként kezeljük a megfelelő struktúra kialakítását. Ennek elérése kiemelt feladat kell legyen az önkormányzati képviselet és a politika számára.

Interetnikus környezetben, valamint az önkormányzati háttér nélküli szórványban tovább kell erősítenünk a kulturális feladatokat vállaló civil szervezeteket. Olyan értékek hordozói ők, akik az eddigiekhez képest nagyobb odafigyelést, együttgondolkodást, támogatást érdemelnek.

A kulturális autonómia irányába történő előrelépést – a jelen feltételei között – e három elem, a székelyföldi, magyarként működtetett kulturális intézmények, az interetnikus környezet többségi intézményeinek magyar programjai, valamint a civil szervezetek intézményeinek szerződéses viszonyán alapuló, programszintű együttműködése jelenthet. Az együttműködés kialakításának koordinálását pedig a Kulturális Autonómia Tanácsában képzeljük el.

 

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.