Biró Rozália: csak akkor beszélhetünk az állampolgárok jogi biztonságnak valós megélhetéséről, ha a törvények egyértelműek

2016.07.05. | Szenátus
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Biró Rozália: csak akkor beszélhetünk az állampolgárok jogi biztonságnak valós megélhetéséről, ha a törvények egyértelműek

Biró Rozália, RMDSZ-es szenátor kezdeményezésére, az emberjogi, vallási és kisebbségi bizottság július 4-én, „Az állampolgárok jogi biztonsága” elnevezéssel szervezett közvitát. Az eseményen, melynek célja az állampolgárok jogi biztonságának elemzése, kiértékelése, illetve a joghézagok feltérképezése volt, a Román Emberjogi Egyesület, az Emberjogi Oktatási Központ, és a Romániai Ügyvédek Országos Szövetségének képviselői társszervezőként vettek részt.

A találkozón, dr. Artin Sarchizian, az emberi jogok tiszteletben tartásáért harcoló civil szféra jeles képviselője a törvények értelmezhetőségéből, illetve az azok eltérő alkalmazásából keletkező biztonságérzet hiányáról, és ennek következményeként, az állam és az állampolgárok közötti instabil kapcsolatrendszerről beszélt.

A közvitán elhangzottak összesítéseként, Biró Rozália szenátor elmondta, akkor beszélhetünk az állampolgárok jogi biztonságnak valós megélhetéséről, ha a törvények akadálymentesen tanulmányozhatóak, amire ma, megjelenésüktől számítva csak tíz napig van lehetőség a Hivatalos Közlöny honlapján, ha a törvények egyértelműek és nem értelmezhetőek, amire alig akad ma példa, ha a polgárok stabil jogrendszerre számíthatnak. „Napjainkban ez is szinte folyamatosan változásokat szenved, és a létező jogi keret gyakorlati alkalmazása is több területen komoly hiányosságok mutat. Elengedhetetlenül szükséges tehát a párbeszéd, amelyet ma elindítottunk, és amely, a különböző szakterületek képviselőinek tapasztalatait figyelembe véve vet számot a hiányosságokkal és a lehetséges megoldásokkal” − fogalmazott a szenátus emberjogi bizottságának elnöke.

A Romániai Ügyvédek Országos Szövetségének elnökasszonya, Elena Bustea azt a helyzet elemezte, ami ebben a témában az utóbbi időben a romániai közéletben kialakult: a média lejárató, szenzációhajhász tevékenységének következtében az ártatlanság vélelme szinte teljesen háttérbe szorul, ezen emberi alapjog elismerése eltűnt a közvélemény mindennapjaiból. Mint elmondta, egy jogállamban nem lehet helye olyan véleményformálásnak, amely a megvádolt személyt bűnösnek minősíti már a kivizsgálás pillanatától számítva, emellett sok esetben a védőügyvédekre is állandó nyomást gyakorolnak az üggyel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala céljából. „Ezek a párhuzamos elbírálások gyakorlatilag sértik, és negatívan befolyásolják az igazságügyi eljárásokat” − tette hozzá az elnökasszony.

A Legfelsőbb Bírói Tanácsot (CSM) a közvitán Cristi Danilet bíró képviselte, aki előadásában a törvények ismeretének, azok egységes alkalmazásának szükségességére, a bírói döntésekhez szükséges mozgástér biztosításának fontosságára, illetve a precedens, mint döntési alap felhasználásának hiányára hívta fel a jelenlevők figyelmét. „A jogállamiság lényege abban áll, hogy az emberek ismerjék és figyelembe vegyék a törvényeket, de az államnak is tisztelnie kell polgárait, azok jogait” − hangsúlyozta a Bíró.

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.