Európában egyedi dokumentumot írtak alá Kolozsváron: Kisebbségi kulturális charta a valós interkulturalitásért

2015.09.21. | Kolozsvár , Kisebbségvédelem
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Európában egyedi dokumentumot írtak alá Kolozsváron: Kisebbségi kulturális charta a valós interkulturalitásért

Fotó: Tamás Ágnes

Szeptember 21-én, hétfőn mutatták be Kolozsváron a Kisebbségi kulturális chartát, amely Románia által aláírt és jogrendjébe átemelt európai és nemzetközi dokumentumokra hivatkozik, és amelyet kolozsvári kulturális intézmények és kisebbségi közösségek tizenhat képviselője írt alá.  Az Európában egyedi kezdeményezést jelentős médiafigyelem övezte a Szépművészeti Múzeum Nicolae Tonitza termében, ahol a dokumentum létrehozói és aláírói álláspontjukat ismertették a chartába foglaltakról, és azt is elmondták, hogyan látják Kolozsvár kulturális jövőjét interkulturális megközelítésben. 

”Ma egy Európában egyedinek számító dokumentumot, a Kisebbségi kulturális chartát mutatjuk be, amely első alkalommal sorakoztatja föl Kolozsvár kulturális intézményeinek és kisebbségi közösségeinek képviselőit, hogy együtt mondják el, mit gondolnak a város kulturális jövőjéről. Mindeddig azt láthattuk, hogy párhuzamos életet élő közösségek lakják Kolozsvárt, és ezen szerettünk volna változtatni azért, hogy a kultúrát igazi, összeforrt közösségként éljük meg mindnyájan. Ez a charta azt is bemutatja, hogyan képzelünk el mi egy kreatív európai várost” – hangsúlyozta Hegedüs Csilla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, a dokumentumot kezdeményező csapat tagja. Felvezetőjében továbbá azt is hangsúlyozta: gyakorlati hasznú chartát dolgoztak ki, amelyet bárki aláírhat, aki egyetért a benne foglalt alapelvekkel, hiszen a dokumentum kiemelt célja az, hogy a közösségek büszkék legyenek saját kultúrájukra, hogy Kolozsvár lakosai tiszteljék és értékeljék a kisebbségek kultúráját. ”Nem akartunk egy újabb, falra aggatható vagy fiókba tehető dokumentumot létrehozni. A charta által a látszat-multikulturalitás ellen szólunk, ugyanakkor egybe szeretnénk gyűjteni a mindeddig párhuzamosan kifejtett erőfeszítéseket. Mellettünk sorakoztak fel a kolozsvári kulturális intézmények és kisebbségi közösségek képviselői, akik hozzájárultak a megszövegezéséhez, és akiknek ezennel megköszönöm munkájukat, hozzájárulásukat” – tette hozzá Hegedüs Csilla, aki a charta kidolgozásában a tolerancia gyakorlatát emelte ki, és azt, hogy valamennyi aláíró érdekét és gondjait figyelembe vették a dokumentumban. A kultúráért felelős ügyvezető alelnök bemutatta a chartába foglalt konkrét terveket, mint például a közös interkulturális, művészeti és non-formális oktatási programok, illetve egy interkulturális figyelő létrehozását, amely révén népszerűsítik a kultúrák közötti párbeszédet, ugyanakkor tevékenységüket népszerűsíteni kívánják belföldön és külföldön is. ”Fel szeretnénk hívni a hatóságok figyelmét arra is, hogy a kultúra nem luxuscikk, mi pedig – az itt felsorakozók – nem különcök vagyunk, hanem olyan alkotók, akik hozzáadott értéket teremtenek, amely által ennek a városnak valamennyi polgára itthon érezheti magát Kolozsváron” – mutatott rá Hegedüs Csilla, ugyanakkor azt is hozzátette: a dokumentum kezdeményezői csupán a chartába foglalt, általuk fontosnak tartott elvek alapján támogatják Kolozsvár részvételét az Európa Kulturális Fővárosa címért zajló versenyben.

 

Szakáts István, a charta társszerzője, az Altart Alapítvány elnöke annak jelentőségéről beszélt, hogy a többségi társadalom is sajátjának érezze a kezdeményezést, képviselői aláírásukkal is támogassák. „A charta értékeket és irányelveket sorakoztat fel, ezért úgy gondolom, hogy mit sem érne, nem volna hiteles, ha a román társadalom nem fogadná el, nem sorakozna föl mögéje. Ezért is örömömre szolgál, hogy ma egy asztalnál ülhetünk a kolozsvári kulturális intézmények román képviselőivel” – hangsúlyozta Szakáts, aki arra is rámutatott: a Kolozsvár - Európa Kulturális Fővárosa Egyesület erkölcsi kötelessége a chartához való kedvező viszonyulás. Az eseményen az Altart Alapítvány elnöke ismertette a tervezett interkulturális figyelő projektjének részleteit is. Ezek alapján a figyelő célja a dokumentum irányelvei gyakorlatba ültetésének felülvizsgálása, ugyanakkor a különböző viták, beszélgetések, közvélemény-kutatások által a valós interkulturalitás feltérképezése Kolozsváron, valamint az ilyen jellegű további tevékenységek irányának meghatározása.

 

Lucian Năstasă-Kovács, a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum igazgatója felszólalásában azt hangsúlyozta, a történelem számos arra vonatkozó gyakorlati bizonyítékkal szolgál, hogy a multikulturalitás nem fog eltűnni. „Ha itthon szeretnénk maradni abban a kísérleti műhelyben, amelyet Erdélynek nevezünk, akkor fontos megtalálnunk az együttélés módozatait, megfogalmaznunk az interkulturalitás konkrét lépéseit” – érvelt a charta mellett Lucian Năstasă-Kovács, aki ugyanakkor méltányolta azt, hogy az általa vezetett intézmény olyan eseménynek adhatott otthont, amely jelentős médiafigyelemnek is örvend annak ellenére, hogy témája nem kapcsolódik közvetlenül az aktuálpolitikához.  

 

Tompa Gábor, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója a Kolozsvári Nemzeti Színházzal létrehozott közös projektek fontosságát méltatta. „Tevékenységeink, eseményeink és a színház napi műsora, teljes repertoárja is jelentős kultúraközi együttműködést feltételez, ezért is egyértelmű számomra, hogy aláírásommal is támogatom a Kisebbségi kulturális chartát, a mögötte álló, természetesnek tekinthető kezdeményezést” – érvelt Tompa Gábor, továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy az általa vezetett intézmény kétévente megszervezett Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztiválja fontos érvként támasztja alá az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerését.  „Kapuink eddig is, de ezután is nyitva állnak mindenki előtt, mert természetesnek tartom azt, hogy mindkét színház valamennyi kolozsvári lakos otthona legyen nemzetiségre és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül” – szögezte le a színházigazgató.

 

Mihai Măniuțiu, a Kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója támogatásának kifejezésekor a dokumentum európai dimenziójára utalt. „Európának ma egy fontos vizsgát kell abszolválnia, és mindnyájan abban reménykedünk, hogy ezt sikerrel meg is teszi azért, hogy mi európaiakként maradhassunk meg. Ez a charta bizonyos nézetkülönbségeket igyekszik áthidalni egy olyan városban, amelynek őshonos közösségei szoros szellemi kapcsolatban állnak szülőhelyükkel. Ugyanakkor a charta előnyt jelent az Európa Kulturális Fővárosa címért zajló versenyben azért is, mert mi tudatosan vállaljuk ezt az önkifejezést. Azért is támogatom aláírásommal a chartát, mert a választóvonalakat tudatosan föl kell számolnunk. Igen, vannak magyar, zsidó és román napok. De vajon nem egy közösség vagyunk-e mindnyájan, és ezek vajon nem a mi közös napjaink? Vajon nem egy olyan európai város lakóinak közös napjai ezek, amely modellként szolgálhat a nehéz pillanatokat megélő Európában? A magyar színházzal eddig kialakított kapcsolatunknak is ilyen vonatkozásai vannak” – szögezte le Mihai Măniuțiu.

 

A chartát kézjegyével ellátta: Hegedüs Csilla (Romániai Magyar Demokrata Szövetség), Szakáts István (Altart Alapítvány), Könczei Csilla (Tranzit Alapítvány),  Lăcătuș Petru Alin (Kolozsvári Fiatal Romák Polgári Egyesülete), Mihai Măniuțiu (Kolozsvári Nemzeti Színház), Lucian Năstasă Kovács (Kolozsvári Szépművészeti Múzeum), Rarița Sbranca (Ecsetgyár Föderáció), Soós Anna (a Babeș-Bolyai Tudományegyetem rektor-helyettese), Wilfried Schreiber (Német Demokrata Fórum), Schwarz Róbert (Kolozsvári Zsidó Hitközség), Szép Gyula (Kolozsvári Magyar Opera), Marius Tabacu (Kolozsvári Transilvania Állami Filharmónia), Tompa Gábor (Kolozsvári Állami Magyar Színház), Gergely Balázs (Kincses Kolozsvár Egyesület), Greta Elena (Kolozsvári Romák Egyesülete) és Tonk Márton  (SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem). Az eseményen jelen volt Laczikó Enikő államtitkár, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője.

 

A charta teljes szövege megtekinthető itt.

 

Európában egyedi dokumentumot írtak alá Kolozsváron: Kisebbségi kulturális charta a valós interkulturalitásért Európában egyedi dokumentumot írtak alá Kolozsváron: Kisebbségi kulturális charta a valós interkulturalitásért Európában egyedi dokumentumot írtak alá Kolozsváron: Kisebbségi kulturális charta a valós interkulturalitásért
Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.