Európai biztosokkal tárgyaltak az RMDSZ képviselői és szenátorai

2013.06.06. | Képviselőház , Szenátus , Európai Parlament , Mezőgazdaság , Kisebbségi polgári kezdeményezés
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Európai biztosokkal tárgyaltak az RMDSZ képviselői és szenátorai

Az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciójának kihelyezett brüsszeli frakcióülésének első megbeszélésére június 5-én került sor az Európai Bizottság épületében. Az RMDSZ képviselői és szenátorai Dacian Cioloș mezőgazdasági, Andor László szociális ügyekért felelős európai biztossal, valamint Johanes Hahn regionális politikáért felelős biztos kabinetjével tárgyaltak.

A megbeszélés bevezetőjében Kelemen Hunor szövetségi elnök röviden vázolta a hazai aktuálpolitikai helyzetet és ismertette azokat a nagy témákat, amelyek kiemelt fontosságúak a romániai magyar közösség számára.  

A tárgyaláson Dacian Cioloș mezőgazdasági ügyekért felelős biztos ismertette a közös agrárpolitika várható változásait és azok romániai vonatkozásait.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői és szenátorai számos mezőgazdasági és környezetvédelmi problémát vetettek fel a biztos úrnak. Dacian Ciolos a Szövetség által feltett kérdésekre reflektálva kiemelte, hogy mind a direkt kifizetések, mind a vidéki fejlesztés terén Románia számára nagy lehetőség nyílik a következő uniós költségvetési ciklusban. A biztos elmondta, hogy hatást fog gyakorolni a hazai kormányzati tényezőkre, hogy az erre a periódusra való felkészülést átlátható és nyilvános vita keretén valósítsák meg. Szintén e téma kapcsán Ciolos kifejtette, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek az elkövetkezőkben a kistermelők, a fiatal gazdák és a hátrányos helyzetű területeken lakók támogatására. Továbbá kitért a LEADER program folytatására is, amely kapcsán számos negatív tapasztalat gyűlt fel Romániában és arról biztosította az RMDSZ képviselőit és szenátorait, hogy a program gyakorlatba ültetése kapcsán találkozókat fog kezdeményezni a romániai döntéshozókkal. A kárpótlásokkal kapcsolatban, amelyet a földtulajdonosok kell kapjanak a Natura 2000 program okozta veszteségek miatt a biztos elmondta, hogy mindez működni fog Romániában a jövőben, amennyiben egy új feladatfüzetet dolgoznak ki.

Andor László foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás ügyekért felelős biztos a Szövetség képviselői és szenátorai által felvetett témák kapcsán, vázolta az Európai Szociális Alap által nyújtott várható lehetőségeket, valamit kiemelten beszélt az egyre nagyobb mértékben jelen levő fiatalkori munkanélküliség jelenségéről, amelyre az EB már konkrét válaszlépéseket is előkészített. A Bizottság kialakította az Ifjúsági Garancia rendszerét, amely az oktatásban nem részt vevő és munkahellyel nem rendelkező fiatalok foglalkoztatásának ösztönzését szorgalmazza gyakornoki programok vagy munkahelyek, valamint oktatási ajánlatok által. A Bizottság elképzelése szerint ez a koordinációs rendszer négy hónap alatt nyújtana segítséget a fenti helyzetben levő fiataloknak. Andor ugyanakkor arról is tájékoztatott, hogy európai szintű roma kezdeményezés alakult, amely tartalmazza az EU-s roma stratégia elemeit és a tagállamok integrációs stratégiáit. A biztos meglátása szerint e téren kiemelt helyen kell kezelni az oktatási és munkahely-teremtési lehetőségeket.

Johannes Hahn regionális fejlesztési politikával foglalkozó biztos kabinetjének tagjai tájékoztatták az RMDSZ képviselőit és szenátorait a kohéziós politika jövőjéről, valamint a romániai regionalizációs folyamat európai megítéléséről. Ez utóbbiról az uniós tisztségviselők elmondták, hogy a romániai politikai diskurzussal ellentétben nem létezik EU-s határidő az adminisztratív régiók kialakítására, valamint az európai uniós pénzek lehívása nem függ az adminisztratív régiók létezésétől. Az RMDSZ a megbeszélésen bemutatta hivatalos álláspontját a regionalizációval kapcsolatosan és tájékoztatta az Uniós tisztségviselőket azokról a szakmai kérdésekről, amelyek a régióátszervezési folyamat ellen szólnak.


Nemzetközi kapcsolatait bővíti az RMDSZ Nők Szervezete  

Doris Pack-el, az Európai Néppárt női tagozatának elnökével találkozott Biró Rozália Bihar megyei szenátor és Winkler Gyula európai parlamenti képviselő június 6-án, délelőtt Brüsszelben. A megbeszélésen Biró Rozália tájékoztatta az Európai Néppárt női tagozatának elnökét arról, hogy az RMDSZ XI. Kongresszusán a képviselők alapszabályzatba foglalták a Nők Szervezetének megalakulását. „Egy átfogó női szervezet megalakulása rendkívül fontos közösségünk építésében.  Női odafigyelést igényel társadalmunk számos szakterülete, erre vállalkozunk az elkövetkezendőkben” – taglalta Biró Rozália a találkozón.

Doris Pack üdvözölte a Szövetség kezdeményezését és támogatásáról biztosította az RMDSZ képviselőit, valamint az EPP női tagozatának idén sorra kerülő kongresszusára hívta meg az RMDSZ ernyője alatt megalakuló nők szervezetét.


Célegyenesben a kisebbségvédelmi polgári kezdeményezés

Csütörtökön, június 6-án az Európai Parlament brüsszeli épületében ülésezett az RMDSZ Képviselőházi és Szenátusi frakciója. A kihelyezett frakcióülésen bemutatásra került az RMDSZ által kezdeményezett európai szintű kisebbségvédelmi polgári kezdeményezés folyamata. Az RMDSZ képviselőit és szenátorait  részletesen tájékoztatták a kezdeményezés tartalmáról, amely hat pontba foglalva, egy sor szabályozást kér az őshonos nemzeti kisebbségek, regionális és kisebbségi nyelvi csoportok vagy kisebbségi nyelvek védelmére. A bemutatón ismertették az európai polgári kezdeményezés szabályozását, a partnerek és a kisebbségi szolidaritás fontosságát, valamint bemutatták a polgári bizottság tagjait, illetve a Minority SafePack Initiative csomag tartalmát.

A Lisszaboni szerződés életbelépésével az európai polgári kezdeményezés lehetővé teszi, hogy a tagállamokban élő egymillió uniós polgár közvetlenül az Európai Bizottsághoz terjesszen az EU hatáskörébe tartozó, őket érintő jogszabály-kezdeményezéseket. Az RMDSZ által előkészített kisebbségvédelmi kezdeményezés végleges szövegét a FUEN két hét múlva sorra kerülő kongresszusán fogadja el, majd ezt követően regisztrációra nyújtja be az Európai Bizottsághoz.

A Minority SafePack csomagban hat területen konkrét intézkedést kér az Európai Uniótól: a regionális és kisebbségi nyelvek, oktatás, művelődés és kulturális sokszínűség, a regionális politika terén, a közképviselet és a civil szervezetek bevonása, az esélyegyenlőség és diszkrimináció-mentesség terén, az audiovizuális média és digitális tartalom kapcsán, valamint a kisebbségi közösségek regionális és állami támogatására vonatkozóan. Mindezek által olyan sarkalatos kérdésekben lehet európai szintű szabályozást kezdeményezni, amelyek az európai őshonos kisebbségek megmaradását és közösségeinek megerősödését eredményezheti. A kezdeményezés mellé az RMDSZ nemzetközi partnereket talált, így a beadványt többek között a Szövetség az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójával, a Dél-Tiroli Néppárttal és az Európai Nemzetiségi Fiatalok szervezetével közösen terjeszti elő. Az Európai Bizottság pozitív véleményezése esetén a kezdeményezés támogatására ősztől egy 12 hónapos aláírásgyűjtő kampány indul.

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.