Gyermekközpontú oktatást és speciális tankönyveken alapuló román nyelvtanítást szorgalmaz az RMDSZ – Oktatási ügyekről egyeztettek a Szövetség parlamenti képviselői a szakminiszterrel Bukarestben (AUDIÓ)

2016.02.16. | Oktatásügyek
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Gyermekközpontú oktatást és speciális tankönyveken alapuló román nyelvtanítást szorgalmaz az RMDSZ – Oktatási ügyekről egyeztettek a Szövetség parlamenti képviselői a szakminiszterrel Bukarestben (AUDIÓ)

„A Tanügyminisztérium által kezdeményezett közvita kiváló alkalom arra, hogy egy átfogó reformot és szemléletváltást készítsen elő a romániai oktatásban. Előbb azonban a hatályos törvényt kellene gyakorlatba ültetni, főként a jogszabály kisebbségekre vonatkozó előírásait. Elszomorító az, hogy a hazai tanügyi rendszer még mindig a mennyiség mellett dönt, a minőség rovására. Az RMDSZ ezért is szorgalmazza a kerettantervek újragondolását, hiszen az új tervezetek sem oldják meg az alapvető gondokat: a diákok továbbra is túlterheltek, zsúfolt az órarendjük. A törvény előírja, hogy a románt speciális módszertan alapján tanítsák a magyar gyermekeknek, ezért azt kérjük, hogy a minisztérium végezze el a munkát: legyen tankönyv a diákoknak középiskola végéig, hogy ezekhez az igényekhez igazítsák a felmérőket, vizsgákat és az érettségit is” – hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök az RMDSZ oktatási prioritásait Adrian Curaj tanügyminiszternek azon az egyeztető találkozón, amelyre február 15-én, hétfőn került sor Bukarestben, az RMDSZ képviselőházi frakciótermében.  

A Szövetség parlamenti képviselői és szenátorai hétfőn, Bukarestben találkoztak a tanügyminiszterrel, a megbeszélésen a Szövetség oktatási prioritásait, továbbá az eddig tapasztalt gondokat ismertették a szakminiszterrel.

A találkozón Szabó Ödön, a Képviselőház oktatási szakbizottságának tagja a kisebbségi oktatás megoldandó problémáira hívta fel Adrian Curaj miniszter figyelmét, elmondta: Romániában erősíteni és védeni kell az anyanyelvű oktatást, de ezt csak úgy lehetséges, ha alkalmazzák a törvény erre a területre vonatkozó pozitív előírásait. Hozzátette: fontos az, hogy a tanfelügyelőségeken, a vegyes tagozatú intézményekben a magyar tagozatért felelős tanfelügyelői, aligazgatói pozíciók erősödjenek. Nehéz egy többségi dominanciájú megyében a tanfelügyelőségben, iskolában helyt állni, hisz a tapasztalat az, hogy a többség a magyar tagozatokon kezdené a spórolást, katedra-összevonásokat. Ugyanakkor mentesíteni kell a bürokratizálás alól hisz, az nem lehet például, hogy egy kisebb iskolában már több a bizottság, mint a tanár. A pedagógusoktól annyi papírgyártást várnak el, hogy szinte többet dolgoznak azon, hogy megfeleljenek a bürokráciának, mint a diákok elvárásainak. „Tehermentesíteni kell az oktatást, levenni a diákok válláról a fölösleges terheket. Ezt a minisztérium által kezdeményezett közvitán elmondtuk, hangsúlyoztuk, konkrét javaslatokat is tettünk. Külön kiemeltük a román nyelv oktatására vonatkozó részeket is, és azt is nyomatékosítottuk, hogy ez egy egész sor szükséges változtatást igényel. Egyszerűen mást és másként kell tanítani, hiszen a magyar diákoknak a román nem anyanyelv, tehát nem is lehet ugyanaz az elvárás” – taglalta Szabó Ödön, majd ezt követően arra is rámutatott: az RMDSZ számára prioritás az állami intézményi keret kiszélesítése, bővítése. Ugyan a jelenlegi jogszabály előírja, de nem történt megfelelő előrelépés. „A kisebbségi továbbképző központ létrehozása nem tűr további halogatást. Ez idáig egyetlen ilyen intézmény jött létre, az is nemzetközi megállapodás eredményeként, ez a központ Medgyesen működik és a német kisebbséget szolgálja. Ígéretet kaptunk arra, hogy minél hamarabb meglesz a létrehozására vonatkozó miniszteri rendelet. Másrészt úgy gondoljuk, hogy, a törvényben szereplő kisebbségi oktatás kutatásával foglalkozó háttérintézménynek, osztálynak is létre kell jönnie, amelynek célja az oktatás minőségének vizsgálata és javítása lenne” – hangsúlyozta Szabó Ödön parlamenti képviselő.

A találkozón Korodi Attila, az RMDSZ Hargita megyei parlamenti képviselője az oktatási területen dolgozó kisegítő személyzet szerepére hívta fel a figyelmet, elmondta megoldást kell találni arra, hogy az egészségügyi, a munkavédelmi, a tűzvédelmi és a közbiztonsági feladatok ellátására az iskola ne csak az oktatási törvények előírásainak feleljen meg, hanem ezeken a területeken hatályban levő törvényes előírásoknak. Ezért megfelelő finanszírozást kell biztosítani az iskoláknak a szakszemélyzet (nevelők, kazánfűtök, takarítószemélyzet stb.) alkalmazására.

László Attila, a szövetség Kolozs megyei szenátora a megbeszélésen a szamosújvári magyar iskola helyzetére is kitért, kifejtette az iskola minden követelménynek megfelel annak érdekében, hogy szeptembertől megkezdhesse működését csak a minisztériumi jóváhagyásra várnak. Továbbá a Kolozs megyei szenátor arra kérte a minisztert, hogy emeljék meg a megyei személyzeti kvótát az újonnan alakult intézmények soraiban.

Az RMDSZ és a miniszter között legutóbb decemberben volt egyeztetés, akkor a Szövetség kérte az egyházi illetve magánoktatási intézmények finanszírozására vonatkozó szabályozási rendeletek megalkotását. A tanügyminiszter az újbóli felvetésre elmondta, elfogadta az RMDSZ javaslatait és ebben a kérdésben még a héten megszülethet a kormányülésen a szövetség által szorgalmazott döntés.

 

 

 

 

Hanganyag:
Szabó Ödön nyilatkozata


Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.