Kelemen Hunor szövetségi elnök: a fiatalok jelentik az RMDSZ folyamatos megújulásának zálogát

2012.04.01. | RMDSZ , Ifjúság , MIÉRT
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Kelemen Hunor szövetségi elnök: a fiatalok jelentik az RMDSZ folyamatos megújulásának zálogát

Kelemen Hunor szövetségi elnök április 1-én, vasárnap Marosvásárhelyen részt vett a Magyar Ifjúsági Értekezlet országos küldöttgyűlésén, ahol megújították az RMDSZ és a MIÉRT közötti protokollumot. Erre azért volt szükség, mert a tíz évvel ezelőtt megszületett együttműködési megállapodás óta a közéletben és politikában, valamint a két szervezetben olyan változások történtek, amelyek aktuálissá tették ennek megújítását.

A protokollum előzményeiről szólva Kelemen Hunor szövetségi elnök előadásában felidézte a tíz évvel ezelőtt megfogalmazott Szovátai Ajánlást, amely első ízben rögzítette a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az ifjúsági szervezetek közötti megállapodást, figyelembe véve a felek céljait a közösség érdekeit képviselve.

„Tíz évvel ezelőtt egy olyan nemzedék jelent meg, amely bebocsájtást kért a politikába, a fiatal generációnak pedig szerepet, munkát kellett adni. Az idő szava is bebizonyította, hogy az akkor kialakított együttműködés eredményes, az akkori ifjúsági vezetők közül mára már nagyon sokan politikai karriert futottak be. 2012-ben a MIÉRT és az RMDSZ közötti együttműködés eredményeképpen a fiatalok erős csapatot alkotva jelennek meg az önkormányzati jelöltlistákon. Ez által tovább folytatódik a fiatalítás a Szövetségben, a 2004-es és 2008-as választásokhoz hasonlóan” – ismertette Kelemen Hunor.

Bodor László MIÉRT elnök az együttműködési megállapodás kapcsán kiemelte: „2002-ben a Magyar Ifjúsági Értekezlet egy bátor lépést tett, amikor az RMDSZ nyitott ajtaján belépett, azzal a célkitűzéssel, hogy a Szövetség képviselőivel közösen minél hatékonyabban képviselje az erdélyi magyar fiatalok érdekeit. Míg az RMDSZ 22 éves múltjának első felében több ifjúsági szervezet is próbálkozott a fiatalok és a Szövetség céljainak összehangolásával, addig az elmúlt 10 év azt bizonyítja, hogy a Magyar Ifjúsági Értekezlet volt annyira kitartó és következetes, hogy ezt eredményesen megvalósítsa – a mai napon felújított protokollum pedig ezt az irányvonalat szavatolja”.

Aktuálpolitikai kérdésekről szólva az RMDSZ elnöke kihangsúlyozta, az erdélyi magyar emberek az elmúlt 22 év legnehezebb esztendeje előtt állnak, hiszen 2012-ben az RMDSZ-el szemben két magyar versenypárt áll. „Egy csíkszeredai kongresszusról olyan üzenetet kaptunk, hogy versenyre, megméretkezésre készülnek, nem pedig összefogásra, együttműködésre. Ilyen körülmények között készül az RMDSZ az önkormányzati választásokra, ahol mi továbbra is az egységes képviselet fontosságát hangsúlyozzuk, és a 2008-as eredményeket szeretnénk megismételni. Tisztában vagyunk azzal, hogy az elmúlt két év kormányzati szerepvállalása, a nehéz gazdasági döntések meghozatala nem hoz túl sok népszerűséget az RMDSZ-nek, azonban hiszünk abban, és tapasztaljuk is, hogy ha az embereknek őszintén, tisztességesen elmagyarázzuk a döntések okait, akkor megértik és elfogadják. Románia két évvel ezelőtt olyan intézkedéseket hozott, amelyek ugyan fájdalmasan érintették a lakosságot, de amelyek nélkül ma az ország a gazdasági csőd legalján lenne. Ezt sikerült elkerülnünk, nem jutottunk például Görögország sorsára. Az RMDSZ kormányzati jelenlétének ugyanakkor vannak olyan pozitív, kézzelfogható eredményei is, amelyek az erdélyi magyar közösség életét, sorsát egyenes módon befolyásolják. Ilyen a héten elfogadott kormányhatározat, amely a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a magyar kar megalakulását teszi lehetővé. Ebben az esetben is a koalíciós partnerek látták az RMDSZ-ben az elhatározottságot, a kitartást és érezték a Szövetség mögött az erdélyi magyarok erejét. Azoknak pedig, akik óvatos örömmel üdvözlik ezt a hírt, azt tudjuk mondani, hogy mi szándékunk szerint nem a magyar versenypártoknak akarunk örömet okozni, hanem az erdélyi magyar emberek jövőjét befolyásoló és érintő kérdésekben keresünk és találunk megoldásokat. A magyar kar beindítása az erdélyi magyarság jogos igénye, ezt teljesítettük. A nehéz időkben mi nem falakat emelünk, hanem vitorlát húzunk, és kihasználjuk a változás szelét” – részletezte Kelemen Hunor szövetségi elnök.

 

Együttműködési megállapodás a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Ifjúsági Értekezlet között

 

Az „RMDSZ és ifjúság 2002” címmel szervezett konferencián, 2001. decemberében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a különböző romániai magyar ifjúsági szervezetek között megállapodás született a kapcsolattartás intézményesítéséről. Az ott elfogadott Szovátai Ajánlás kimondja: „a romániai magyar ifjúság érdekeinek képviselete közös cél, amelynek biztosítása csakis együttes erőfeszítés eredményeképpen jöhet létre. Az együttműködés feltétele egy állandó és intézményes jellegű kapcsolattartás.”

Szovátán, 2002. márciusában megalakult a Magyar Ifjúsági Értekezlet, a romániai magyar ifjúsági közösség szervezeteinek és helyi képviseleti testületeinek önálló és független érdekvédelmi, közképviseleti és érdekegyeztető társulása. A MIÉRT tagságát országos ifjúsági szervezetek, területi ifjúsági egyeztető tanácsok, valamint azok egyéni tagjai alkotják.

Úgy értékelve, hogy az azóta eltelt években a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Ifjúsági Értekezlet közötti együttműködés pozitív eredményekhez vezetett;
Tekintettel arra, hogy az RMDSZ Programjában megfogalmazott célok, azon társadalmi, gazdasági és kulturális feltételek megteremtése, amelyek lehetővé teszik a fiatalok szülőföldön való boldogulását, érvényesülését, közös erőfeszítést feltételeznek;
Az RMDSZ ifjúságpolitikájának lényege azon feltételek megteremtése, amelyek mellett ifjúságunk társadalmi jelentőségének megfelelően vesz részt az ország és közösségünk társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális életében.
Figyelembe véve, hogy a fiatal nemzedék kinyilvánította: felelősséget vállal és tevékenyen közreműködik az RMDSZ-szel a romániai magyarság megmaradásáért, gyarapodásáért folytatott érdekvédelmi tevékenységében;
Szem előtt tartva, hogy az RMDSZ Alapszabályzata meghatározza az ifjúság képviseletére vonatkozó jogosítványokat és kötelezettségeket;
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Ifjúsági Értekezlet a további együttműködés érdekében, az RMDSZ Programjában rögzített ifjúságpolitikai célok megvalósítása végett, az RMDSZ Alapszabályzatában meghatározott módon, illetve a Szovátai Ajánlás jegyében az alábbi Együttműködési megállapodást köti.

 

I. Az RMDSZ Programjában rögzített ifjúságpolitikai célok tekintetében
1. A Magyar Ifjúsági Értekezlet, ennek országos és területi szinten társult tagjai, illetve a struktúrában résztvevő egyéni tagok kötelezettséget vállalnak, hogy tiszteletben tartják az RMDSZ Programját, és együttműködnek ennek megvalósításában.
2. A Magyar Ifjúsági Értekezlet prioritásként kezeli az általa is javasolt pontok mielőbbi megvalósulását:
–    az anyanyelvű oktatás kibővítése, fejlesztése és a képzés minőségének javítása a köz-, a szak- és a felsőoktatás terén;
–    a jobb gazdasági és szociális körülmények megteremtése és javítása;
–    a kivándorlás okainak megszüntetése, az általános gazdasági növekedés, az anyanyelvű oktatás biztosítása, illetve a kulturális lehetőségek megteremtése révén;
–    a szórványban élő fiatalok támogatása, az anyanyelvű művelődési lehetőségek biztosítása, az anyanyelven történő információszerzés, az önszerveződés, a közösségi élet alkalmainak megteremtése;
–    a vidéken élő magyar fiatalok gazdasági, szociális és kulturális helyzetének javítása;

3. Az RMDSZ vállalja, hogy felkarolja és támogatja az ifjúsági szervezetek minden olyan kezdeményezését és javaslatát, amelyeknek célja a romániai magyar fiatalság szülőföldön való megmaradása, életminőségének javítása, életesélyeinek növelése.
4. Az RMDSZ támogatja a Magyar Ifjúsági Értekezlet különböző európai szintű ifjúsági struktúrákba való részvételét.

II. Az RMDSZ választott testületeiben való ifjúsági képviselet tekintetében
1. Az RMDSZ Alapszabályzatának értelmében a Szövetség tevékenységében aktív szerepet vállaló romániai magyar ifjúsági szervezetek képviselői az RMDSZ testületeiben tagságot, tisztséget és képviseleti jogot nyerhetnek. A mandátumot szerzett ifjúsági szervezeteket képviselő személyek jogait és kötelezettségeit az RMDSZ és az ifjúsági szervezetek országos egyeztető tanácsa közti együttműködési megállapodás határozza meg. Az együttműködés alapfeltétele, hogy az illető országos testület, illetve a képviseletet nyert személyek elfogadják a Szövetség Alapszabályzatát és Programját. Jelen megállapodás szerint az ifjúsági szervezetek országos egyeztető tanácsa a Magyar Ifjúsági Értekezlet, amely nyitottságát és egyeztető jellegét továbbra is megőrzi. A Szövetség választott testületeiben a Magyar Ifjúsági Értekezletet 15%-os részvételi arány illeti meg:
–    a Kongresszuson résztvevő választott mandátumok 15%-a;
–    a Szövetségi Képviselők Tanácsában a választott képviselők 15%-a.
2. Területi szinten az RMDSZ-szel együttműködő ifjúsági szervezetek képviseletét a területi ifjúsági egyeztető tanácsok látják el:
–    a területi ifjúsági egyeztető tanács tagja lehet bármely ifjúsági csoport, szervezet, mely írásban kéri felvételét és elfogadja a Magyar Ifjúsági Értekezlet alapelveit;
–    az RMDSZ területi szervezeteinek döntéshozó testületeiben (küldöttgyűlés, választmány / TKT) való ifjúsági képviseletet a területi ifjúsági egyeztető tanács küldöttei látják el;
–    az RMDSZ helyi szervezeteiben a képviseletet az illető területi ifjúsági tanács helyi tagszervezetei látják el;
–    amennyiben a nyitottság, partnerség alapelvek nem érvényesülnek valamely területi ifjúsági tanács esetében, a területi RMDSZ elnök hivatalból vagy ifjúsági szervezetek felkérésére fordulhat a két szervezet országos vezetőségéhez;
–    A Bizottság döntésének érvényesítése érdekében a MIÉRT elnöke szükség esetén összehívja a tanács újraalakuló ülését, amelyen egyenlő számú küldöttel részt vesz minden olyan, az illető területen működő ifjúsági szervezet, amely elfogadja a jelenlegi Együttműködési Megállapodást, valamint az RMDSZ és a MIÉRT alapszabályzatát.

3. Területi szinten az RMDSZ Alapszabályzatába foglalt 15%-os ifjúsági képviseletet a területi egyeztető tanácsok látják el:
–    a területi szervezetek legfelsőbb döntéshozó testületének, a küldöttgyűlésnek 15%-a;
–    a területi szervezetek választmányának vagy a területi / megyei képviselők tanácsának 15%-a,
–    az ifjúsági szervezetek igénye szerint, a helyi RMDSZ szervezetek esetében a helyi választmányokban / HKT-ban a tagok 15%-a.
4. A Szövetség bármely szintjén képviseleti mandátumot nyert ifjúsági küldöttekre a Szövetség egyéni tagjaira vonatkozó képviseleti jogok és kötelezettségek alkalmazandók.

III. A Szovátai Ajánlásba foglalt alapelvek és feladatkörök mentén
1. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elvárja, hogy a Magyar Ifjúsági Értekezlet a továbbiakban is tiszteletben tartsa a Szovátai Ajánlásban megfogalmazott alapelveket: a nyitottságot, szakmaiságot, partnerséget.
2. A Magyar Ifjúsági Értekezlet elsődleges feladatai közé tartozik a romániai ifjúság érdekeinek feltárása és egyeztetése, ezt követően stratégiák és programok kidolgozása.
3. Az érdekfeltárást és az érdekegyeztetést a Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Területi Ifjúsági Egyeztető Tanácsok biztosítják, országos, valamint helyi szinten. A Magyar Ifjúsági Értekezlet keretet biztosít a feltárt problémák széles körű megvitatására, melybe bevon minden érintett politikai-, közösségi- és civil fórumot – a partnerség alapelvének megfelelően.
4. Az érdekképviselet és az érdekérvényesítés legfontosabb mozzanata az RMDSZ-szel való együttműködés:
–    az érdekegyeztetés folyamatát követően döntéselőkészítés, ajánlások formájában;
–    konzultáció és véleményezés az ifjúsággal kapcsolatos törvényalkotási eljárásokat megelőzően;
–    javaslattétel az RMDSZ ifjúsági stratégiájára vonatkozóan;
–    támogatási rendszerek döntési mechanizmusaiban való részvétel;
–    normatív támogatás biztosítása évente a Magyar Ifjúsági Értekezlet működésére;
–    konzultáció a Főtitkárság ifjúsági főosztályával;
–    Románia kormányában való részvétel esetén, konzultáció az ifjúsági kérdéseket koordináló tisztségek személyi betöltésére.
5. A kitűzött ifjúságpolitikai célok és stratégiák megvalósítása érdekében az RMDSZ és a MIÉRT különböző szintű és feladatkörű tagjai, testületei, munkacsoportjai folyamatos kapcsolatot ápolnak és segítik egymás tevékenységét:
–    Az RMDSZ szakmai és politikai támogatás nyújt a Magyar Ifjúsági Értekezlet Képviseleti Testületének és a Szövetségi Képviselők Tanácsában mandátumot nyert ifjúsági képviselőknek, hogy elláthassák az ifjúság politikai képviseletét;
–    a Magyar Ifjúsági Értekezlet Szakértői Testülete, illetve szakosodott munkacsoportjai együttműködnek az RMDSZ Főtitkárságának, elsősorban annak ifjúsági ügyekkel megbízott képviselőivel, illetve az RMDSZ parlamenti csoportjaival és szakértőivel;
–    a MIÉRT területi szintű képviselői, a Területi Ifjúsági Egyeztető Tanácsok és azok testületei együttműködnek az RMDSZ területi szervezeteivel, önkormányzati képviselőkkel.

IV. Záradék
1.    Ha az RMDSZ és MIÉRT viszonyában nézetkülönbség merül fel, a két szervezet elnökei vagy szükség esetén az RMDSZ Elnöksége, a MIÉRT Elnöksége egyeztető megbeszélést tartanak.
2.    Jelen megállapodás módosítható vagy felbontható bármelyik fél kérésére, közös megegyezéssel. Rendkívüli esetben, ha 3 hónapon keresztül egyik fél hibájából nem érvényesülnek az együttműködési feltételek, egyoldalúan is felbontható a megállapodás.

Kelemen Hunor, elnök      

Romániai Magyar Demokrata Szövetség   

 

Bodor László, elnök          

Magyar Ifjúsági Értekezlet

Marosvásárhely, 2012. április 1.

Magyar Ifjúsági Értekezlet országos küldöttgyűlése Magyar Ifjúsági Értekezlet országos küldöttgyűlése
Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.