Megalakul az önálló magyar orvosi és gyógyszerészeti kar a MOGYE-n: elfogadta a kormány az erre vonatkozó kormányhatározatot

2012.03.27. | Oktatásügyek , Marosvásárhely , Kormány
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Megalakul az önálló magyar orvosi és gyógyszerészeti kar a MOGYE-n: elfogadta a kormány az erre vonatkozó kormányhatározatot

Az RMDSZ kitartó és következetes politikai küzdelme nyomán, a keddi kormányülésen elfogadták a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) belül az önálló magyar kar létrehozására vonatkozó kormányhatározat – jelentette be a kormányülést követően Kelemen Hunor szövetségi elnök.

A kormányhatározat elfogadására tíz napos közvita után került sor. Mint az ismert, a koalíciós pártok március 12-i, hétfői találkozása után egyeztek meg a felek abban, hogy a március 13-i, keddi kormányülésen első olvasatban elfogadják azt a kormányhatározatot, amely a magyar kar létrehozását biztosítja a vásárhelyi egyetemen. Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor és Markó Béla miniszterelnök-helyettes akkor személyesen találkoztak Mihai Răzvan Ungureanu miniszterelnökkel, hogy a kormányhatározat szövegéről, tartalmáról egyeztessenek.

Kelemen Hunor szövetségi elnök a mai kormányülést követően kijelentette: „a Romániai Magyar Demokrata Szövetség minden lehetséges demokratikus és politikai eszközt felhasznált annak érdekében, hogy a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen megalakulhasson az önálló magyar kar, ezt szavatolja a ma elfogadott kormányhatározat. Az RMDSZ nem kért mást, csak a törvény betartását. Az az áldatlan állapot, amely ezzel az üggyel kapcsolatosan kialakult, kizárólag az egyetem vezetősége miatt történt, hiszen ők voltak azok, akik nem akarták a törvényt alkalmazni. Ismételten hangsúlyozom, hogy az önálló kar megalakulása semmilyen módon nem károsítja a román nyelvű oktatást, és a Szövetség nevében visszautasítok minden olyan vádat, amely erre vonatkozik. A ma elfogadott kormányhatározat a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tanárainak és diákjainak a kezébe adja sorsuk alakítását, az RMDSZ minden olyan feladatot elvégzett, amire egy politikai alakulatnak lehetősége volt” – nyilatkozta Kelemen Hunor szövetségi elnök. Hozzátette, köszönettel tartozik az RMDSZ minden képviselőjének és szakemberének, akik szívós, rendületlen munkája nélkül nem alakulhatott volna meg az önálló magyar kar a marosvásárhelyi egyetemen.

A ma elfogadott kormányhatározat az Alkotmány 108-as cikkelyének, illetve az oktatási törvény 132-es paragrafusa 5-ik bekezdésének szellemében született meg. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen belül megalakul egy új, önálló kar, amely a következő szakokat tartalmazza: általános orvosi képzés magyar nyelven és angol nyelven, gyógyszerész-képzés magyar nyelven valamint nővérképző magyar és román nyelven. A kormányhatározat előírása szerint az új kar köteles lebonyolítani a belső választásokat, illetve megtenni azokat az adminisztrációs lépéseket, amelyek során elfoglalják az üres állásokat. Az új, önálló kar esetében is a Felsőoktatás Minőségét Biztosító Intézmény állapítja majd meg a maximális diáklétszámot.

Az önálló kar kormányhatározattal való létrehozására azért volt szükség, mert a MOGYE szenátusa az oktatási minisztérium többszöri felszólítása ellenére sem volt hajlandó olyan egyetemi chartát megszavazni, amely utat nyitott volna a magyar nyelvű orvosképzés intézményen belüli szervezeti önállósulása előtt. A magyar tagozat megalakítását 2011 óta törvény írja elő, de ezt a tanintézmény vezetősége – az egyetemi autonómiára hivatkozva – következetesen megtagadta. Az oktatási törvény 135. paragrafusa kimondja, a multikulturális intézményekben a kisebbségi oktatás számára tagozatokat/részlegeket kell kialakítani, amelyek az oktatás megszervezésében autonómiát élveznek. A törvény a kisebbségi tagozat oktatóira bízza, hogy belső működési szabályzatot hozzanak létre, amely a tagozaton belüli választásokra is kitér, ugyanakkor azt is leszögezi, hogy ennek a szabályzatnak összhangban kell lennie az egyetem chartájával. A törvény 132. paragrafusa kimondja, alapesetben az egyetem szenátusának a határozata alapján hoz létre a kormány új egyetemi karokat. A törvénycikkely ötödik bekezdése azonban arra is kitér, hogy indokolt, rendkívüli esetben a kormány létesíthet új kart egy egyetemen belül.

A MOGYE ügye nemzetstratégiai fontossággal bír a Romániai Magyar Demokrata Szövetség számára, ez lévén a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem után a második legnagyobb állami felsőoktatási intézmény Romániában, ahol magyar nyelven is van oktatás, az önálló magyar kar megalakulása azonban nemcsak nemzeti, hanem szakmai szempontból is kiemelten fontos. Ez hosszabb időre biztosítja a tervezhető fejlődést, és csak ez lehet hosszú távon a garanciája a magyar nyelven történő és megfelelő szakmai színvonalú erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzésnek, valamint az erdélyi magyar ajkú lakosság egészségügyi ellátásának is.

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.