Szabó Ödön: stabilitásra, kiszámíthatóságra van szükség az oktatásban (AUDIÓ)

2015.09.16. | Képviselőház , Oktatásügyek
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Szabó Ödön: stabilitásra, kiszámíthatóságra van szükség az oktatásban (AUDIÓ)

A romániai oktatási rendszernek elsősorban stabilitásra és kiszámítható, jól kidolgozott költségvetés-tervezetre, a hatályos törvények alkalmazására és decentralizációra van szüksége – reflektált Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője az oktatási rendszer hiányosságaira és problémáira a Parlament plénumában elhangzott felszólalásában. A partiumi törvényhozó beszédében a Szövetség álláspontját ismertette. Azt is elmondta: a törvénykezés, az intézményrendszerek és a tanügyben dolgozó humánerőforrás stabilitása a legfontosabb a romániai oktatási rendszerben. 

Elfogadhatatlan a törvények, módszertanok folyamatos módosítása, hiszen ezáltal ingatag, követhetetlen lesz az oktatási rendszer. Stabil törvényi keret kell, amely ne az épp aktuális miniszter meglátásai szerint alakuljon. Az oktatási intézményeken belüli folyamatos átszervezések sem előnyösek, valamint a tanfelügyelők, igazgatók, pedagógusok és a személyzet folyamatos cserélődése is az oktatási rendszer összevisszaságára mutat rá” – fogalmazott Szabó Ödön a parlament alsóházának ülésén, amelyen jelen volt a tanügyminiszter is.

A Bihar megyei politikus a kiszámítható források, valamint a pontos költségvetés kidolgozásának fontosságára is felhívta a tárcavezető figyelmét. „Pontosan kell tudni, hogy egy-egy oktatási intézmény mekkora keretből gazdálkodhat. A fejkvótát hozzá kell igazítani a növekvő költségekhez, hiszen egyre nehezebb a jelenlegi normatív támogatásból fenntartani iskoláinkat. Ott, ahol létszám alatti osztályok működnek, egyszerűen nem tudják fedezni a költségeket a jelenlegi rendszerben. A normatív támogatás nem fedezi a személyzeti és működési kiadásokat. Kiszámítható, tervezhető és nagyobb költségvetési keretre van szüksége a tanügynek” – jelentette ki az RMDSZ parlamenti képviselője, aki azt is nehezményezte, hogy bizonyos településeken a kormány vagy szakminiszter váltásának eredményeként az elindított beruházásokat nem fejezték be. „Ezeket a beruházásokat be kell fejezni, függetlenül attól, hogy ki van kormányon. Mert a különböző kormányzati programokba foglalt épületbővítések, az új iskolák, óvodák építése nem állhat le a kormányváltással. Amennyiben nem találnak erre megoldást, akkor a már elköltött pénzek is kárba vesznek” – tette hozzá a képviselőházi oktatási szakbizottság RMDSZ-es tagja, aki a felelős tisztségekben lévő tanügyi alkalmazottak bérnövelését is elengedhetetlennek tekinti.

Elfogadhatatlan az a tény is, hogy tanév közben próbálják megnyirbálni és módosítani a tanárok óraszámát. A megyei keretszámok alkotásánál a minisztériumnak figyelembe kell vennie, hogy az adott megyében van-e kisebbségi oktatás, illetve milyen a településszerkezet. Elfogadhatatlan, hogy tanévközben szűnjenek meg pedagógusi állások. Ezáltal a működésképtelenségbe sodorják az oktatási intézményeket. Ugyanakkor meg kell oldani a bentlakások finanszírozását is, hiszen összevonások esetén hiába biztatjuk a közösségeket, hogy ezeket igénybe véve anyanyelven taníttassa a gyerekeket” – mutatott rá Szabó Ödön beszédében.

Az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője továbbá a törvényes előírások számonkérésére szólította fel a tanügyminisztert: „a tárcának megoldást kell találni a MOGYE-n kialakult helyzetre. Hasonlóképpen törvény írja elő egy pedagógus képzésközpont létrehozását is, amely az RMDSZ kezdeményezéseként került be a tanügyi törvénybe, hozzárendelték a működéséhez szükséges költségvetési keretet, ingatlant, így csak a kormányhatározat mielőbbi elfogadására van szükség. A tanfelügyelőségek után az iskolaigazgatók versenyvizsgájára is sort kell keríteni, számukra is biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy ne tanévkezdés előtt pár nappal kapják meg kinevezésüket. Kiemelten kell figyelni az új kerettantervek kidolgozására, a román nyelv sajátos, a kisebbségek számára kidolgozott program szerinti oktatására. A jövő tanévtől a kötelező oktatás teljes gerincében alkalmazni kellene a speciális román nyelvoktatást a magyar diákok számára. Továbbá a decentralizáció bővítését szorgalmazza a Szövetség, nagyobb szerepet kell adni az önkormányzatoknak az oktatási rendszer alakításában és támogatásában.”

Az oktatás kérdése nem egy egyszemélyes ügy, nem egyik vagy másik pártnak kell megoldania a problémákat, nem ideológiai alapon kell erről tárgyalni, ez egy országos fontossággal bíró rendszer, amelyen a jövő alapszik. A problémákról kizárólag széleskörű párbeszéd nyomán lehet beszélni, és ezekre a problémákra megoldásokat kell találni. Az RMDSZ szakpolitikusai kidolgozták a megoldásokat a felvetett gondokra, ennek érdekében a közeljövőben pontszerű tárgyalást folytatnak a minisztériummal. Ez azért is szükségszerű, mert ez a rendszer hosszútávon fenntarthatatlan” – zárta beszédét a politikus.

Hanganyag:


Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.