Szalontai reformátusok ünnepe

2012.11.16. | Bihar
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Szalontai reformátusok ünnepe

Vasárnap ismét ünnepelt a szalontai református közösség. Áldozatos munkával befejezték a templom külső renoválását, valamint a szószék, az úrasztala és a Mózes-szék (papi széket) felújítását.

Hogy milyen emberek laknak egy házban, az abból is megtetszik, hogy hogyan néz ki az a ház. Az Anyaszentegyházra is ugyanúgy érvényes ez a megállapítás. A nagyszalontai hatalmas és takaros templom külső és belső rendje arról szól az arra járóknak, hogy van gazdája annak az Isten házának a földön, de támogatója is Gondviselő Isten által.

Mikló Ferenc esperes-lelkipásztor szószéki szolgálatában arról a bátorságról szólt,
amely egy-egy nagy munkálat elvégzéséhez kell manapság. A közösség ereje és anyagi lehetősége nem elég, hanem kell hozzá az az isteni biztatás, amely a felolvasott alapigében így hangzott: „Légy bátor, légy erős, ne félj, és ne rettegj!

Azért kelj fel, láss hozzá, és az Úr legyen veled!” (2Kron 22:13,16) Dávid király templomépítő vágyát Isten mással teljesítette be, ahogy sok, előttünk járt nagyszalontai nemzedék erőfeszítését, vágyát cask a 19. század közepére sikerült ilyen magasztosra teljesíteni és felépíteni az Istennek házát Nagyszalontán is. A mai hívek meggazdagító szegénységét áldotta meg az Isten azzal, hogy sikerre vitte ennek a nemzedéknek templomot szépítő igyekezetét. Mert nem elég az értelem, a bölcsesség, nem elég a ház, a pénz, a kocsi, az arany és az ezüst! Több kell! Isten kell, templom kell, Ige kell, hit, hűség és szeretet kell ahhoz, hogy benépesüljön a megszépült hajlék – zárta szószéki beszédét Mikló Ferenc.

Az ünnepség alkalmával imát mondott Pelok Gabriella tanárnő-presbiter, zongorán
közreműködött Kornya Zsófia, Precup Dávid, Reingruber Gréta és Kenéz Annamária, énekelt a gyülekezet kórusa, Mikló Ferenc ismertette a templom történetét, Darvasi Zoltán Reményik Sándor versét, Nagy Xénia-Abigél pedig

Ady Endre versét szavalta, valamint gitár- és furulyaszámok is elhangzottak.

Pető Csilla parlamenti képviselő Cseri Kálmán budapesti lelkipásztor könyvéből idézett gondolatok alapján szólt a szolgálatról, mellyel Isten az embert megbízza, hogy a köz lelki, szellemi és anyagi felemelkedésén dolgozzon. Akkor van
csak épülés egy közösségben, ha mindnyájan részesülhetnek az Isten áldásaiban, melyet a Mindenható közvetít a szolgálatába szegődött emberek által, – mondta a képviselőasszony. Jó hazatalálni az egyre otthonosabbá váló, megszépült nagyszalontai templomba, ahová nemcsak református, de minden imádkozni vágyó
betérhet ugyanazt az Istent imádni és kérni a további mérföldekre az ő segítségét. Az istentisztelet befejezésekor egyházi szertartás résztvevőinek egy-egy képeslapot adtak át.

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.