Felekezeti oktatásra vonatkozó egyezményt írtak alá az erdélyi református és unitárius felekezetek püspökei a tanügyminiszterrel

2015.03.19. | Oktatásügyek
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Felekezeti oktatásra vonatkozó egyezményt írtak alá az erdélyi református és unitárius felekezetek püspökei a tanügyminiszterrel

Az RMDSZ által kezdeményezett hosszas tárgyalás-sorozat eredményeként szerdán, március 18-án a tanügyminiszter és a református, valamint az unitárius egyház püspökei aláírták a felekezeti és felekezeti jellegű iskolákra vonatkozó protokollumot Bukarestben. A 2011-ben elfogadott tanügyi törvény értelmében az oktatási szaktárcának egy egyezményt kell aláírnia a Romániában elismert egyházakkal a felekezeti oktatásra vonatkozóan, ám a tavalyi év végéig a törvényes előírások csak az ortodox egyházzal szemben valósultak meg.

Az egyezmény aláírására azután kerülhetett sor, hogy az RMDSZ hosszas egyeztetéseket folytatott a szaktárca illetékeseivel. „A Szövetség parlamenti képviselői és szenátorai folyamatosan figyelemmel kísérik a magyar közösséget érintő törvényeket és azok alkalmazását. Tekintettel arra, hogy az ortodox egyház már régebb aláírta a saját egyezményét az oktatási tárcával, fontosnak tartottuk elindítani a tárgyalásokat a történelmi egyházainkkal is. A protokollum annak a munkának az eredménye, amelyet az RMDSZ a magyar közösség érdekeinek az érvényesítéséért végez. Egy nagyon fontos momentum az egyezmény aláírása, hiszen sok év után egyfajta szerződéses viszonyban rendeződik az állam és a két felekezet közötti kapcsolat. Remélem, hogy a közeljövőben a többi magyar egyházzal is sikerül rendezni ezt a kapcsolatot.” – nyilatkozta az egyezmény aláírását követően Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

 

Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője, a Képviselőház tanügyi szakbizottságának tagja vázolta a tárgyalások menetét: „Semmilyen olyan kitétel, amely a többségi egyházra vonatkozik és annak jogosítványát jelöli meg az oktatási hálózatban, nem maradt ki a történelmi egyházainkkal kötött egyezményből. A cél az volt, hogy ne szűkítsék a többségi egyházhoz képest a mi egyházainknak a jogait, és ezt sikerült elérni. Ebben az elmúlt időszakban sokat dolgoztak a kisebbségi államtitkársághoz tartozó kollégák és a Szövetség. Ez volt az egyik sarkalatos pontja annak a tárgyalásnak, amelyet pár hete folytattunk az oktatásügyekért felelős miniszterrel. A Kelemen Hunor szövetségi elnök vezette delegációban, Markó Béla, az RMDSZ Szenátusi frakciójának vezetője és jómagam vettünk részt. Úgy látszik, hogy a folyamatos, határozott párbeszéd meghozza a gyümölcsét. A tegnap aláírt protokollum azt az irányt jelzi, amely az egyenlő eljárás elvét érvényesíti.

 

A Bihar megyei törvényhozó ezt követően ismertette az egyezmény tartalmát, elmondta: a protokollum közoktatási része, arra vonatkozik, hogy miként lehet a felekezeti jellegű oktatási hálózatban az ajánlási kötelességgel élni, ezen kívül az egyháznak lehetősége van arra, hogy egyfajta munkaviszonyszerű felügyeletet biztosítson a vallást oktató pedagógusok felett.

 

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke történelmi jelentőségű lépésnek nevezte az egyezmény aláírását, elmondta, hogy azt, amit az állam oktatási intézményei nem tudnak a tanulóknak biztosítani, azt a felekezeti oktatás kiegészítésként tudja hozzátenni: „a nemzetek egymás melletti békés együttélése, amit egyházi szempontból mi, az ökumenéban  foglalunk össze, az csak is akkor lehet, ha rádöbbennünk arra, hogy az ortodox felekezethez tartozok ugyanazt mondják mint a római katolikusok, vagy a protestánsok, sőt a neoprotestánsok is aláhúznak. Nekünk az a dolgunk, hogy megmutassuk, hogy más metodológia mellett ugyanaz a célunk.”

 

A rendszerváltozás után az egyháznak fő célja volt az iskola hálózat kiépítése és több mint két évtized után és elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amely lehetővé tette, hogy a tanügyi törvény keretén belül protokollumot írjunk alá. Sok kérdésre kell még választ keresni, de akikkel tárgyaltunk, mindenkiben van egy jó szándék” – fogalmazott Bálint Benczédi Ferenc a Magyar Unitárius Egyház püspöke az egyezmény aláírását követően, majd hozzátette: az iskola a mindenkori társadalomnak az egyik alappillére, az egyezmény aláírásával kimozdultak a holtpontról, ami az egyháznak biztonságot ad arra, hogy az oktatás terén tovább folytassa a tevékenységét.

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.