Na, ki is asszimilál?

Na, ki is asszimilál?

Szerző: Salamon Márton László

Az októberi népszámlálás eddig napvilágot látott eredményei optimizmusra adnak okot: a magyarság lélekszáma, legalábbis a Székelyföldön, lassabb ütemben csökkent az elmúlt évtizedben, mint a románságé.

Az októberi népszámlálás eddig napvilágot látott eredményei optimizmusra adnak okot: a magyarság lélekszáma, legalábbis a Székelyföldön, lassabb ütemben csökkent az elmúlt évtizedben, mint a románságé. Az adatokat egyelőre óvatossággal kell kezelni, hiszen távolról sem véglegesek, és mégcsak nem is kimerítőek, de a törvényszerűséget máris ki lehet hámozni belőlük. Éspedig, hogy azokon a vidékeken, ahol a magyarság tömbben él – és ennek megfelelően a románság kisebbségben –, a regionális szinten számbeli többségben levő magyar nemzet fejt ki erősebb asszimiláló hatást.

Az eredmény nemcsak hogy nem meglepő, de – mondhatni – borítékolható is volt, hiszen a kisebbségben élő nemzetekre, nemzetrészekre még a legjobb indulatú többség is beolvasztó hatással van, a dolgok természetéből fakadóan. (Hát még a „kevésbé jóindulatú”, tennénk hozzá...) Már a nyelvi-kulturális környezetnek a más kultúrájú egyénekre gyakorolt hatását sem szabad alábecsülni, az érvényesülés útkeresésének individuális vagy családi-kisközösségi opcióiról nem is beszélve.

Ebből a törvényszerűségből természetesen az is következik, hogy a magyar szórványban viszont a jelenség ellentétes előjelű, tehát a román többségű erdélyi településeken (és ugyebár ezekből van több) a magyarság arányszáma csökkent jelentősebb mértékben a románságéhoz képest. Ha azonban azt vesszük, hogy nagyjából ugyanannyi erdélyi magyar él tömbben, ahány szórványban, akkor a két ellentétes hatás többé-kevésbé kiegyensúlyozódhat, és a magyar közösség részaránya Erdélyben nem változik: megmarad 20 százalék körülinek.

Románia-viszonylatban pedig még enyhén nőhet is, köszönhetően az erdélyinél nagyobb arányú ókirályságbeli elvándorlásnak – persze csak akkor, ha a spanyol- és olaszországi román vendégmunkásokat valóban nem számítják majd bele a végeredménybe.

A népszámlálás eddigi – és későbbi, előrelátható – eredményei tehát nemigen támasztják alá Tőkés László európai parlamenti képviselőnek a minap Strasbourgban, az Őshonos Kisebbségek Frakcióközi Munkacsoportja ülésén előadott tételét, miszerint Romániában továbbra is elrománosítási politika folyik. „Úgy látszik, a román asszimilációs politika eredményei most érnek be” – fogalmazott Strasbourgban a „tömeges erdélyi magyar elvándorlást” is emlegető Tőkés.

De hogy ő ezt miből látja?

 

Forrás: www.maszol.ro

kapcsolódó

Hírlevél