Tánczos Barna: 1 milliárd eurót biztosítunk a települések ivóvíz- és szennyvízhálózatának kiépítésére és bővítésére, közzétettük a pályázati kiírások útmutatóit

Tánczos Barna: 1 milliárd eurót biztosítunk a települések ivóvíz- és szennyvízhálózatának kiépítésére és bővítésére, közzétettük a pályázati kiírások útmutatóit

„Nagy szükség van a vízhálózatok bővítésére, hiszen jelenleg a lakosság közel 30%-ának nincs hozzáférése a vezetékes ivóvízhálózathoz és több mint 40%-ának a szennyvízhálózatokhoz. Emiatt Románia ellen kötelezettségszegési eljárást is indított az Európai Bizottság. A környezetvédelmi tárca pályázati kiírásai a Helyreállítási Alapból mintegy 1 milliárd euróval támogatják a hálózatok bővítését, amely kiegészíti az uniós forrásokból megvalósuló nagyberuházások programját és az Anghel Saligny programot. Ugyanakkor most először biztosítunk külön finanszírozást a nagyobb települések csatornahálózatának bővítése mellett a 2 ezer lakosnál kisebb közösségeknek a szennyvízkezelésre alkalmas rendszerek kialakítására” – jelentette be Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter bukaresti sajtótájékoztatóján.

Tánczos Barna ismertette, a 2 ezer lakosnál nagyobb településeken a víz- és csatornahálózatok bővítésére, illetve felújítására 600 millió eurót különített el a szaktárca a Helyreállítási Alapból (PNRR). Ugyanakkor megteremtette annak a lehetőségét, hogy egy ennél 30 százalékkal nagyobb összegre, azaz 780 millió euróra kössön finanszírozási szerződéseket, így biztosítva, hogy minden rendelkezésre álló támogatást felhasználnak. „Mintegy 1600 kilométer vízhálózat és 2500 kilométer csatornahálózat építését biztosítjuk a pályázati kiírásból. A vissza nem térítendő támogatásra az önkormányzatok, az általuk létrehozott közösségi fejlesztési társulások, a regionális vízszolgáltatók, valamint az előbbiek társulásai pályázhatnak” – mutatott rá a tárcavezető.

A 2 ezer lakosnál kisebb agglomerációkra vonatkozó pályázati kiírás keretében 260 millió euró áll rendelkezésre a szennyvízelvezetés megfelelő kiépítésére. „Ez hangsúlyosan azokra a közösségekre vonatkozik, amelyeken a kedvezményezett lakosság legalább fele természetvédelmi területen él. Így hozzájárulunk a felszíni és felszín alatti vizek tisztántartásához is. Ezeken a településeken új ivóvízhálózatok és szennyvízkezelő rendszerek kiépítését támogatjuk. 12 900 egyéni szennyvízgyűjtő- és tisztító rendszer kiépítésére van lehetőség. Az új típusú kistelepülési hálózatokra vonatkozó technikai feltételeket hamarosan kormányhatározatban is rögzítjük” – hangsúlyozta Tánczos Barna.

A Helyreállítási Alapból megvalósuló vízgazdálkodási beruházások pályázati útmutatóit a környezetvédelmi tárca honlapján bocsátották közvitára. A szaktárca mintegy 4 milliárd eurós beruházáscsomagot koordinál az Országos Helyreállítási és Rezilienciaépítési Programból. Tánczos Barna tájékoztatott, a következő napokban elkészülnek a települési hulladékudvarokra és intelligens hulladékszigetekre vonatkozó pályázati kiírások útmutatói is.  

 

kapcsolódó

Hírlevél