Elkészült az erdélyi tájházakról szóló szakpolitikai vitaindító

Elkészült az erdélyi tájházakról szóló szakpolitikai vitaindító

,,Erdélyben több mint kétszáz néprajzi gyűjtemény található, azonban ezekből csak néhányról mondható el, hogy valamely néprajzi tájegységet a teljesség igényével bemutatna. A létező gyűjteményekből kiindulva ki kell alakítanunk egy olyan hálózatot, amely tájegységekként egy-két olyan tájházat foglal magába, amely alkalmas az adott kistérség teljes körű bemutatására. A szakma feladata kijelölni, mely gyűjtemények lehetnek reprezentatívak egy adott néprajzi tájegységre” – jelentette ki Székely István, a KAT elnöke a kapcsán, hogy a Kulturális Autonómia Tanács (KAT) felkérésére Vajda András, a Sapientia EMTE oktatója elkészítette az erdélyi tájházakról szóló vitaindítót.

A vitaindító egyfajta kiindulópontnak tekinthető egy olyan stratégia kidolgozásához, amely egyszerre ad választ a tájházak és néprajzi gyűjtemények hosszú távú, 20−25 évre szóló prioritásairól, és az azonnali intézkedések köréről, illetve tartalmazza a jelenlegi helyzet leírását, a kitűzött célokat, valamint az ehhez vezető utak alternatíváit.

Erdélyben több mint kétszáz néprajzi gyűjtemény található, azonban ezekből csak néhányról mondható el, hogy valamely néprajzi tájegységet a teljesség igényével bemutatna.

Vajda András a vitaindítóban kiemelte, hogy „míg Magyarországon a tájházak és falusi néprajzi gyűjtemények önálló érdekvédelmi szövetséggel rendelkeznek, melyek keretében szakmai továbbképzések, tanácsadás, és évente megrendezésre kerülő konferenciák keretében lehetőség nyílik a tapasztalatcserére, a felmerülő problémák közös megvitatására, addig erdélyi viszonylatban alig néhány olyan kezdeményezéssel számolhatunk, mely a romániai magyar tájházakat működtető személyek számára valamiféle szakmai fórumot kívánna biztosítani.”

A múzeumok és tájházak általában három funkció mentén jönnek létre, ezek az oktatás szándéka, a turizmus fellendítése, azaz gazdasági szándék, a harmadik pedig az identitás megerősítésének, a helyi történelem megszerkesztésének és felmutatásának szándéka. Ilyen értelemben „a tájház a maga fizikai jelenlétével a múlt tudatos használatának, birtokbavételének, illetve a múlttal való együttélés tudatosításának legszembetűnőbb köztéri jele, mely a helyi identitás alakításában vállal szerepet. A múzeum falai között kiállított tárgyak nem csupán egy letűnt korszak porosodó tárgyi emlékeit jelentik, hanem a haladásba, a jobb jövőbe vetett hit fenntartásának és kommunikálásának tárgyi kellékei is egyben.” – hangsúlyozta Vajda András.

A vitaindító tanulmányt a KAT szakmai, illetve társadalmi vitára bocsátja, a szöveg elérhető a Transindexen

kapcsolódó

Hírlevél