Borboly Csaba

Borboly Csaba

Telefon:
Cím:

530140, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám, Hargita megye

Hargita Megye Tanácsa:

530140 Csíkszereda

Szabadság tér, 5. sz., I. emelet, 138-as iroda

Irodavezető: Kiss Timea Gabriella – 0757 029 957

 

Csík Területi Szervezet:

530103 Csíkszereda

Mihai Eminescu u. 2/A sz.

Irodavezető: Bors Béla – 0721 297 510

Gyergyótekerőpatakon születtem 1974. augusztus 8-án, gyermekkoromat Gyergyócsomafalván töltöttem.

1992-ben érettségiztem a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium informatika szakán, majd a budapesti Századvég Politikai Iskola politikai menedzsment szakára jártam az 1992–93-as tanévben. Ezt követően, 1993–99 között a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának politológus szakán végeztem tanulmányaimat, diplomámat Romániában 2001-ben honosítottam közigazgatás-tudomány szakon.

2001 óta a magyarországi Magyar Politikatudományi Társaság tagja vagyok. 2002–2003-ban kutatói ösztöndíjat kaptam a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja és az Új Kézfogás Közalapítvány közös programja keretében. Az 1997–2000 közti periódusban elnöke voltam az Ifjúságkutatásért és Képzésekért Alapítványnak, 2001–2004 között a Wiener Stadtische csoportba tartozó AGRAS Biztosítási és Viszontbiztosítási Társaság Hargita megyei kirendeltsége igazgatói állását töltöttem be.

2010-ben a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi tagozatán szereztem meg magiszteri diplomámat közigazgatás szakon. 2011-től a Sapientia EMTE Műszaki és Társadalom Tudományi Kar Közigazgatás tantárgy keretében tartok szemináriumokat a csíkszeredai hallgatóknak.


Nagyon sokan a civil és azon belül az ifjúsági szervezetekben kifejtett tevékenységemért tartanak számon, hisz számos civil szervezetben és közintézményben tevékenykedtem. Ezek közül megemlítendő: 1991–92-ben a Márton Áron Gimnázium diáktanácsának elnöke, 1993–95-ben az Állampolgár Menedzser Egylet vezetője, 1994–97 között a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) elnökségi tagja, 1994–97 között a Magyar Ifjúsági Tanács alapító tagja voltam; 2002–2008 között a Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) titkára, majd ügyvezető elnöke, 2004–2008 között pedig elnöke voltam. 2010-től Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének elnöki szerepét töltöm be.

Politikai pályafutásomat illetően, a Csíki Területi RMDSZ Választmányának már 1994-től tagja vagyok, 1999–2004 között pedig Csík Terület Ifjúsági Tanácsának (CSTIT) elnöke, 2004-től alelnöke voltam. Hargita Megye Tanácsánál már 2000 óta tevékenykedek: 2000–2004 között megyei tanácsos, 2004–2008 között az intézmény alelnöke, 2008 óta elnöke vagyok. Az RMDSZ Országos Önkormányzati tanácsának elnöki tisztségét 2008 óta töltöm be, illetve büszkeséggel tölt el, hogy az idén megalakult Székelyföldi önkormányzati Tanács tevékenységében is résztvehetek.

Jelenlegi lakhelyem Csíkszereda. Feleségemmel, Melindával, aki ügyvéd 1998 óta vagyunk házasok, 2008-ban illetve 2010-ben születtek lányaink Eszter és Anna.

kapcsolódó

Hírlevél