Hegedüs Csilla

Hegedüs Csilla

Szóvivő - szóvivő

Szövetségi Állandó Tanács

RMDSZ Nőszervezet - kommunikációért felelős alelnök

Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma - államtitkár

Telefon:
Cím:

400489, Kolozsvár, Republicii utca, 60 szám, Kolozs megye

Hegedüs Csilla  az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, 2019 óta a Szövetség szóvivője. Volt kulturális államtitkár, 2014-ben rövid ideig kulturális miniszter és miniszterelnök-helyettes. Számos kisebbségi, illetve nyelvi jogokkal kapcsolatos árnyékjelentés összeállítója.

2001 óta vezeti a bonchidai Bánffy-kastély felújítását, emellett oktatási és kulturális programok szervezője. Több mint tíz európai uniós támogatásból megvalósított programot koordinált, amelyben számos EU-s tagállamból származó partnerrel dolgozott együtt. 

2008-ban a bonchidai Bánffy-kastélyban végzett értékmentő munkájáért Europa Nostra Nagydíjban részesült az általa vezetett program. 2012-től napjainkig a brüsszeli központú Európai Örökség cím zsűritagja, 2020 márciusától a Budapesti Európa Stratégia Kutatóintézet (ESKI) kutatója.SZAKMAI TAPASZTALAT

2013-
Romániai Magyar Demokrata Szövetség Nőszervezete
Érdekvédelmi szervezet
Közép-Erdélyért felelős alelnök

2011-
Romániai Magyar Demokrata Szövetség Ügyvezető Elnöksége
Érdekvédelmi szervezet
Kultúráért felelős ügyvezető alelnök

2014 - Európai parlamenti képviselőjelölt

2014
Kulturális minisztérium
kormányzat
államtitkár, majd miniszter

2012- parlamenti képviselőjelölt

2010-2012
Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium
Kormányzat
Miniszteri tanácsos

1997-2014
Transylvania Trust Alapítvány, Kolozsvár, Breaza utca, 14/A
Építettörökség védelem, kulturális management
Ügyvezető igazgató

Ingeborg Serv. KFT (1994-1997)
Szolgáltatás
Igazgató

 

FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

•    Az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnökeként a feladatom a Szövetség kulturális-politikájának életbeléptetése, az erdélyi magyar kultúrával foglalkozó intézmények, civil szervezetek támogatása, valamint olyan programok kidolgozása és működtetése, amelyek az erdélyi magyarság identitástudatának növelését, kultúrájának fejlődését, és az erdélyi magyar emberek életminőségének növelését célozzák. Emellett foglalkozom, a kollegáimmal együtt, az ügyvezető elnökség által kidolgozott Szórvány Cselekvési Terv megvalósításával is.
•    2013 tavaszától, a kezdeményező bizottság tagjaként, részt vettem az RMDSZ Nőszervezetének megalakulásában. A szervezet alelnökeként feladatom a Közép-Erdélyi megyékben működő szervezeteink tevékenységének összehangolása, segítése, a szervezet céljainak életbeléptetése.
•    A kulturális minisztérium államtitkáraként főleg a kulturális örökséggel foglalkoztam. Ez alatt az idő alatt terjesztettük fel a Csíksomlyói búcsút az UNESCO világörökségi listára, indítottuk el számos magyar műemlék felújítását.
•    Miniszteri tanácsosként a kulturális örökségvédelem területén tevékenykedtem, feladatom volt a miniszter tájékoztatása a szakterületemen felmerülő kérdésekről. Ugyanakkor feladataim közé tartozott az új Örökségvédelmi törvénykönyv összeállításának koordinálása, a szakmai szervezetekkel, a minisztérium hatáskörébe tartozó intézményekkel való kapcsolattartás.  Ez alatt az idő alatt indult el a "száz magyar műemlék felújítása" program is, amelynek eredményeként sikerült a Kétágú templom felújítását folytatni, valamint sikerült a Házsongárdi temető közel 400 síremlékét műemlékké nyilvánítani.
•    A Transylvania Trust Alapítvány ügyvezetői és adminisztrációs tevékenységeinek koordinálása, évi kb. 250 000 eurós, főleg Európai Uniós pénzalapokból támogatott projektek menedzselése
•    A Bonchidai Bánffy kastélyban működő Kulturális és Oktatási Központ tevékenységének koordinálása, a kastély helyreállítása
•    Az Európai Örökség (European Heritage Label - az EU saját Kulturális örökségvédelmi márkája) szakértője, az európai elbíráló bizottság tagja
•    Az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket! ifjúsági program kezdeményezője és koordinátora. A program célja az örökségvédelem fontosságának tudatosítása az általános és középiskolás diákokban, valamint a közösségépítés, az identitástudat erősítése az erdélyi magyar közösségben. A program Erdély nyolc megyéjében, tizenkilenc iskola és diákszervezet részvételével zajlik.
•    Az Erdélyi Magyar Értéktár, valamint az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság megalakításának kezdeményezője, az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság elnöke. A Bizottság feladata az erdélyi magyar értékek beazonosítása, ezek beemelése az Erdélyi Magyar Értéktárba, valamint felterjesztése a magyar nemzeti értékek közé. A Bizottság 2015-ös megalakulása óta összesen 105 érték került erdélyi, megyei és helyi értéktárakba.
•    A Kolozsvári Kisebbségi Kulturális Charta társszerzője. A Charta értékeket és irányelveket sorakoztat fel, aláírói vállalták, hogy ezentúl az interkulturalitás elve szerint fejtik ki tevékenységüket.

Egyéb szakmai tevékenységek:

•    Az Európai Unió-Europa Nostra „Oktatás, nevelés, társadalomszervezés” díj elbíráló bizottságának tagja
•    Torockói épített örökségének helyreállítása és hasznosítása program egyik szervezőjeként, 18. valamit 19. századi népi épített örökség védelme és újrahasznosítása, kulturális turizmus, stb.
•    Pályázatírás az épített örökség védelme és menedzsmentje terén illetve sikeres projektek lebonyolítása. (4 db. kultúra keretprogramban projektvezető, Phare programokban projektvezető, a Getty Grant programban és a World Monuments Fund programjaiban)
•    Tanácsadás az Európai Unió által finanszírozott programok előkészítése illetve lebonyolítása terén

 

TANULMÁNYOK

1992-1997
Turisztikai és Kereskedelmi Management Kar
Államvizsga-dolgozat megvédése a Babes-Bolyai Tudományegyetemen
Közgazdász

2007-2009
Pécsi Tudományegyetem, Humán Erőforrás Kar
Andragógus

 

KÖZHASZNÚ, TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK

•    Az Európai Unió Oktatási és Kulturális főigazgatóságának felkért szakértője az új Kreatív Európa keretprogram beindításához
•    Az Építettörökség helyreállító szakképző program lebonyolítása: csoportkoordináció és tanácsadás román, magyar, szlovák, szlovén, cseh, svéd francia, albán, szerb, horvát, bosnyák illetve belga résztvevő egyetemisták számára.
•    A Bonchidai Kastély Napok szervezése, interetnikus (magyar, román, rroma, zsidó) előadások keretében az Erdélyi kulturális hagyományok népszerűsítése
•    A British Council felkérésére készült „Kulturális örökség-program délkelet Európának” tanulmány társzerzője
•    számos, a kultúra területén tevékenykedő civil szervezet tagja.

 

BESZÉLT NYELVEK

ANYANYELV: magyar

EGYÉB NYELVISMERET: angol, román, német

 

kapcsolódó

Hírlevél