Ráduly Róbert-Kálmán

Ráduly Róbert-Kálmán

Cím:

530110, Csíkszereda, Vár tér, 1 szám, Hargita megyeCsíkszeredában születettem 1968. február 26-án. Végzettségem szerint mérnök, közgazdász, egyetemi oktató vagyok, szabadidőmben sportkommentátor, 2004 óta Csíkszereda Megyei Jogú Város polgármestere.

Tanulmányaim:

1986-ban érettségiztem az 1948-ban államosított Római Katolikus Gimnázium épületében működő csíkszeredai Matematika–Fizika Líceumban, majd a 1987–1992 között a Bukaresti Műszaki Egyetem Mechanika Karán folyatattam tanulmányaim, ahol Finommechanika szakon szereztem mérnöki oklevelet. Időközben, 1991-ben beiratkoztam a Bukaresti Közgazdaságtan Egyetem Kereskedelem Karára, ahol Idegenforgalom és szolgáltatások szakon 1997-ben közgazdász oklevelet szereztem. 1997–98-ban a bukaresti Nemzetvédelmi Kollégium hallgatója voltam, majd három sikeresen teljesített évet követően, 2001-ben a Román Bankárképző Intézetben bankári oklevelet szereztem.

Tevékenységi területek, munkahelyeim:

Az érettségit követően, egyetemi éveim alatt, 1987–1993 között nyaranta a Fogyasztási Szövetkezetek Hargita Megyei fiókjánál belső pénzügyi ellenőrként tevékenykedtem, majd a kilencvenes évek elején, a második egyetem elvégzése során, kisebb cégek könyvvitelvezetéséből, illetve középiskolai helyettes tanári jövedelemből tartottam fenn magam. 1994 tavaszától 1996 késő őszéig az RMDSZ Szövetségi Elnöki Hivatalának munkatársa voltam.
A pedagógusi pályát 1993-ban a bukaresti Mircea Eliade Sportszakközépiskola logika és gazdaságtan helyettes tanáraként kezdtem, 1997–98-ban a Babeş-Bolyai Egyetem sepsiszentgyörgyi Főiskoláján Birtalan Ákossal közösen Makrogazdaságtant oktattam, majd 2001 őszétől két tanéven keresztül közpénzügyeket tanítottam a csíkszeredai Kájoni János Közgazdasági Szakközépiskola posztliceális képzése keretében. 2003-tól könyvvitelt és makropénzügyet oktatok a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karain.
Gyerekkoromtól megkülönböztetett figyelemmel követem a sporteseményeket. A mérkőzések, küzdelmek és versenyek világa életemnek fontos részévé vált. Tapasztalataimat újságíróként és televíziós szakkomentátorként is gyümölcsöztettem. A Hargita Népe hasábjain több világeseményről is tudósítottam, a 2008 és 2010 között a Sportklub csatorna jégkorong szakkomentátora voltam, jelenleg a GSP sportadó hokiközvetítéseinek állandó meghívottja. Fáradozásaimnak köszönhetően került két országban (Magyarország, Románia) képernyőre 2009-ben a Székelyföld Kerékpáros Körversenye, 2010-ben pedig három országban (Lengyelország, Magyarország, Románia) a csíkszeredai versenyközponttal megrendezett Sítájfutó Világhét.

Közösségi tevékenységem:

1987-től kapcsolódtam be a bukaresti magyar diákéletbe, 1992-ben a Bukaresti Magyar Diákszövetség alelnökévé választottak. A kilencvenes évek első felében az országos magyar diákélet aktív résztvevője voltam, 1995 májusában a Magyar Ifjúsági Tanács elnökévé választanak. Szintén 1995-től az erdélyi magyar ifjúság képviseletében az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa tagja, majd 1999 és 2003 között alelnöke voltam.
1996-ban az RMDSZ Hargita megyei listájának második helyéről parlamenti képviselőnek választanak, miután 28 évesen négy versenytársat megelőzve megnyertem a csíki előválasztásokat. 1999 és 2000 között az RMDSZ Szövetségi Elnöki Hivatalának külpolitikai tanácsosaként, a külpolitikai iroda vezetőjeként, és ugyancsak a 1999-től 2002-ig az RMDSZ frakcióvezető-helyetteseként tevékenykedtem a Képviselőházban.
A második képviselői megbízatást az RMDSZ Hargita megyei listájának első helyéről szereztem meg a 2000. novemberi választások során. A parlamenti viták során mutatott aktivitás tekintetében az RMDSZ-frakció második legaktívabb parlamenti képviselője voltam.

2004 júniusában meggyőző többséggel, egy új, fiatal csapat élén, Csíkszereda polgármesterévé választottak. Szülővárosom polgármestereként a város fejlődő pályára való helyezését tűztem ki célul. Az önkormányzattal karöltve sikerült a Városháza korábbi eseménykövető magatartását tervező-megvalósító attitűddé változtatni. Városvezetőként nem csak egyik napról a másikra gondolkodom, hanem hosszú távon tervezek. Ennek következtében Csíkszereda napról napra egyre inkább Székelyföld centrumává válik az infrastrukturális fejlődés és a kultúra tekintetében egyaránt. Városvezetői munkám során az úthálózat jelentős része átépítésre került, a víz-, csatorna- és távhőrendszer kibővült és korszerűsítődött, gyökeresen megújult a közszállítás is. A tanintézmények terén is jelentős előrelépést sikerült tenni: megújult a Csíkmegye Polgári Leányiskolája számára az 1880-as években épült létesítmény, újonnan épített, korszerű otthonba költözhetett a Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola.
Volt sportolóként tudom, nem csak a lélek, a test is fontos: a korszerű, 2007-ben felavatott 1200 fős Sportcsarnok szomszédságában Székelyföld legrangosabb sportcentrumát álmodtam meg és hoztam létre, és mára már a József Attila Általános Iskola is sportcsarnokkal és korszerű iskolaudvarral büszkélkedhet. A város harmadik sportcsarnoka pedig a Márton Áron Gimnázium szomszédságában épült.

Kulturális vonatkozásban is lényeges, bizonyos tekintetben áttörő események részese lehetettem. Kiötlője és hallgatólagos védnöke voltam a Zsögödi Nagy Imre vándorkiállításnak. Együttműködésem eredménye az is, hogy Csíkszeredába került a Munkácsy képek Erdélyben című rekord látogatottságú kiállítás anyaga.
Az identitás-megőrzés jegyében 2006-ban, a 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján a Magyar Köztársaság Csíkszeredai Főkonzulátusa szomszédságában emlékművet lepleztünk le az esemény tiszteletére az 1956-osra keresztelt téren. Ugyancsak a helyi kötődés nyomatékosítása érdekében, kezdeményezésemre a Csíkszereda Kiadóhivatal, a város kiadója, Útravaló-sorozatot indított, amellyel évente a város középiskoláinak magyar szakon végzett diákjait és egyetemi hallgatóit ajándékozza meg. A sorozatban eddig megjelent kiadványok: Kocsis Lajos: A Csíki Magánjavak története (2008), Tivai Nagy Imre: Emlékezés régi csíkiakról (2009), Sebő Ödön: A halálra ítélt zászlóalj (2010), Csíkvármegye státusszimbóluma (2011), mely a Gimnázium 100. évfordulójára jelent, és amely az első olyan könyv ebben a sorozatban, amit én találtam ki, én állítottam össze és én adtam ki.
A hosszú távú gondolkodás eredményeképpen a város élni tudott és élni tud az európai uniós csatlakozás nyújtotta lehetőségekkel. Az egykori Római Katolikus Gimnázium épületének felújítása a strukturális alapokból zajlik, akárcsak a városközpont szintén uniós alapok bevonásával 2011-ben elkezdődött revitalizálása.

Sport terén kifejtett tevékenység:

Rendkívül szerteágazó a sport terén kifejtett tevékenységem: műkorcsolyával kezdtem, majd jégkorongoztam, atletizáltam és futballoztam. Voltam hivatásos tájfutó, számos egyetemi bajnokság dobogós helyezettje. 1997 és 2000 között, majd 2006-tól ismét a Román Jégkorong Szövetség Fellebbezési Bizottságának elnöke. 1998 és 2004 között a csíkszeredai Sport Club jégkorong szakosztályának tagja, a 2003-ban alakult HC Csíkszereda jégkorong-egyesület egyik alapítója. 2004-től a Csíki Sportegylet igazgatótanácsának tagja, 2006-tól a Román Olimpiai Bizottság Hargita megyei fiókjának igazgatója.
Kezdeményezésemre, a város anyagi és erkölcsi támogatásával, a csíkszeredai Sport Club felnőttcsapata 2006 őszén, 62 év után visszatért a magyar országos bajnokságba. Ezen folyamat eredményeként jött létre 2008 nyarán MOL Liga néven a közös magyar–román jégkorongbajnokság, amelynek 2010 júliusától az elnöki tisztségét is betöltöm.
Néhány, több éve zajló sporteseménynek is a kezdeményezője vagyok: síkfutás terén a Tusnád Ásványvíz Székely Szupermaraton létrehozója és azóta is főszervezője, nevemhez fűződik Székelyföld Kerékpáros Körversenyének létrehozása és szervezése (2007-től). 2008-tól a csíkszeredai Diákolimpia kezdeményezője és szervezője, amelyre azóta több sportágban (atlétika, kerékpár, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda) éves rendszerességgel kerül sor. A városi sportélet minél szélesebb körű támogatása érdekében 2010-ben indítványoztam a VSK Csíkszereda létrehozását, amely egyrészt új szervezési keretet teremt, másrészt kiegészítő forrásokat biztosít a különböző sportágak számára.

Családom:

Édesapám Ráduly Kálmán (Madéfalva, 1938. szeptember 11. – Madéfalva, 2007. október 13.) könyvelő. Édesanyám: Ráduly Erzsébet született Jankó (Ojtoz, 1940. november 10.) középiskolai tanár. Feleségem: Ráduly Annamária született Kádár (Szentegyháza, 1974. április 22.), tanár, közgazdász.
Gyermekeim: Róbert (Csíkszereda, 1998. május 30.), Csongor (Csíkszereda, 2000. április 1.), Réka (Csíkszereda, 2005. június 27.), Zsuzsanna Mária (2011. augusztus 27. ).

kapcsolódó

Hírlevél