Szabó József

Szabó József

Nagyvárad - helyi tanácsos

Az elmúlt 15 évben  mind  civil területen, mind közigazgatás szintjén pályázatokkal foglalkoztam, tagja voltam Európai Uniós forrásokból nyert projectcsapatoknak, a Román-Magyar határmenti programban a monitoring bizottságban is éveken keresztül tevékenykedtem.

2021-2023 júniusáig Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter kabinet-igazgatója voltam, 2021 őszén néhány hónapig az Egészségügyi Minisztériumban is párhuzamosan hasonló feladatokat láttam el.

2016 nyarától 2020 szeptemberéig a Bihar Megyei Tanács megyemenedzseri teendőit láttam el, a Turisztikai Desztinációs Menedzsment Ügynökség elnöki teendőivel kiegészítve. Azt megelőzően a Megyei tanács Hivatalos Közlönyének főszerkesztője voltam, közel 3 éven keresztül.

2008-2016 között két teljes mandátumon keresztül voltam nagyváradi önkormányzati képviselő, 2020 óta ugyanoda visszatérve frakcióvezetőként tevékenykedem.

2000 óta számos ifjúsági szervezetet vezettem, 2013-15 között a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke voltam.

kapcsolódó

Hírlevél