Kelemen Atilla

Kelemen Atilla

Telefon:

Maros megye
Szakbizottság: Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszeripari bizottság - alelnök
Iroda: 540026 Marosvásárhely, Városháza u., 2 sz., Prefektúra, 88. szoba, tel: 0265 263 311
Irodavezető: Ugron EditMunkatapasztalat:

1971-1988 körzeti állatorvos Mezőpanitban
1988-1991 szak-állatorvos New Jerseyben, az USA-ban.
1991-1996 magán állatorvos és magán állatorvosi rendelő igazgatója.

Politikai tevékenység:

1991-től az RMDSZ Országos szervezetének mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadója
1995-től (három cikluson át) az RMDSZ Maros megyei szervezetében a Területi Képviselők Tanácsának elnöke
1995-től (három cikluson át) az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsában a Novum Forum frakció vezetője
1999-től az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke

1996-2012 között, 4 mandátumon át, képviselő a Román Parlamentben – több alkalommal az RMDSZ képviselőházi frakciójának elnöke. 1997-ig a Képviselőház Külügyi bizottságában tevékenykedtem, majd 1997-ben a Mezőgazdasági Szakbizottság alelnökévé választottak, amely funkciót a 200-2004-es mandátumban is megőriztem. 2004-től a Mezőgazdasági Bizottság elnökeként tevékenykedtem.
1996-tól az Európa Tanács romániai képviseletének póttagja.
2005-2007 az EU Parlamentjében Románia megfigyelő csoportjának tagjaként tevékenykedtem.
2007-ben Románia teljes jogú képviselője voltam az EU Parlamentjében.

Magamról:

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Kollégiumban végeztem a középiskolát, majd a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem állatorvosi karán szereztem állatorvosi képesítést. 16 évesen jelent meg az első ornito-ceonológiai dolgozatom egy tudományos szaklapban, amit a következő évtizedek során számtalan tudományos munka követett az ornitológia, viselkedésbiológia és az ökológia tárgykörében romániai, magyarországi, németországi, belgiumi és finnországi tudományos folyóiratokban.
1978-ban, a romániai Kriterion Könyvkiadó gondozásában jelent meg a romániai madárvilágról írott könyvem, a Madaraskönyv
1986-ban, ugyancsak a Kriterion Könyvkiadónál jelent meg a kiadó történetében a legnagyobb eladott példányszámot és legtöbb kiadást megért könyvem, a Kutyáskönyv
1999-ben társszerzője voltam a román nyelvű Ghid Zootechnic (Állattenyésztési útmutató) című könyvnek
2004-ben, szintén társszerzője voltam a Din comportamentul bovinelor (A szarvasmarhák viselkedéstana) című szakkönyvnek
2006-ban, az Enciclopedia vitelului (A borjú enciklopédiája) című könyv társszerzője voltam
Szakmai pályafutásom alatt Maros megyében folytattam állatorvosi praxist, valamint több szakhatósági felelős funkciót is elláttam.
1988-ban megszakítottam romániai állatorvosi gyakorlatomat, mivel véglegesen áttelepedtem az Amerikai Egyesült Államokba, ahol továbbfolytattam állatorvosi szakmai tevékenységemet. New Jerseyben éltem és dolgoztam, a lótenyésztésben sebész szakorvosként tevékenykedtem.
Emigrációmból 1991-ben, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség hívására tértem haza. Marosvásárhelyen telepedtem le, ahol megalapítottam az első erdélyi magán állatorvosi intézetet, melyben három állatorvost foglalkoztattam.
Állatorvosi doktorátusom tárgyköre a nagyragadozók biológiai sajátosságaival foglalkozik, míg állattenyésztési doktorátusom a lovak alkalmasságát vizsgálja a fogatsport területén.
2005-ben felvételt nyertem a Romániai Tudományos Akadémia Mezőgazdasági és Erdőgazdálkodási tagozatára.

kapcsolódó

Hírlevél