Románia  cselekvési tervvel és nemzeti stratégia révén igyekszik 1,43 milliárd eurós pozitív hatásig fejleszteni a körforgásos gazdaságot

Románia cselekvési tervvel és nemzeti stratégia révén igyekszik 1,43 milliárd eurós pozitív hatásig fejleszteni a körforgásos gazdaságot

A Kormány Fenntartható Fejlődés Főosztálya, a Community Links Egyesülettel közösen, 2023. november 15-én, kedden, a Victoria-palotában rendezte meg a „Körkörös gazdaság Romániában” elnevezésű magas szintű eseményt. A rendezvényt Románia Körkörös Gazdasági Cselekvési Tervének (PAEC) szentelték. A cselekvési tervet annak figyelembevételével dolgozták ki, hogy Romániának hozzá kell járulnia az Európai Ökológiai Paktumban előírt általános célkitűzés, a klímasemlegesség eléréséhez 2050-re, és kiegészíti a 2022 szeptemberében elfogadott Nemzeti Körkörös  Gazdasági Stratégiát (SNEC).

„Miután befejeztük a Cselekvési Terv és a Nemzeti Körkörös Gazdasági Stratégia kidolgozását és elfogadását, továbbra is aktívak maradunk a megvalósítás érdekében. Az 80 résztvevővel folytatott megbeszéléseken a körkörös gazdaság előnyeiről és kihívásairól beszéltünk. Túl azon, hogy főleg technikai kérdésekről volt szó, világos becslésünk van ezen a területen rejlő potenciálról: 1,43 milliárd eurós hatás, a GDP 0,5%-a, és 70 új munkahely létrehozása minden 1000 tonna Romániában újrahasznosított hulladék esetén.” - mondta Borbély László államtanácsos, a Fenntartható Fejlődés Főosztály koordinátora.

A Körforgásos Gazdasági Cselekvési Terv elfogadását követő időszakot az állami intézményekben és a magánszférában is erőfeszítések és átalakítások jellemzik annak érdekében, hogy sor kerüljön a lineáris, termelésen és fogyasztáson alapuló gazdaságról a körforgásosra való átállásra, ahol a termékek, anyagok és erőforrások értékét a lehető leghosszabb ideig fenn kell tartani, és a hulladékképződést minimálisra kell csökkenteni.

A "Körkörös Gazdaság Romániában" esemény lehetőséget biztosított a szükséges változások megvitatására a közszféra politikáiban és a vállalatok stratégiáiban a fenntartható fejlődési terv végrehajtása érdekében, és jó gyakorlatokat mutattak be számos területen.

Az eseményt a Fenntartható Fejlődés Főosztály által, Románia Fenntartható Fejlődési Stratégiája megvalósítása érdekében vállalt akciók részeként szervezték, amelyek több Fenntartható Fejlődési Célt (SDG) is megcéloznak, köztük: SDG 3 - egészség és jólét, SDG 6 - tiszta víz és higiénia, SDG 12 - felelős fogyasztás és termelés, SDG 13 - az éghajlatváltozás terén tett intézkedésekről, SDG 17 - partnerségek a célok elérése érdekében.

kapcsolódó

Hírlevél