Egyezmény született, hogy Nagyvárad régióközpont legyen

Egyezmény született, hogy Nagyvárad régióközpont legyen

Csütörtök délben egyeztetésre hívta Bihar megye valamennyi parlamenti képviselőjét, szenátorát valamint a parlamenti képviselettel rendelkező pártok megyei elnökeit Cseke Attila parlamenti képviselő. Az egyeztetés témája az ország közigazgatási és régiós átszervezése volt. Cseke Attila gazdasági adatokat közölt, amelyekkel bizonyította, hogy a régiófejlesztés az észak-nyugati régióban öt megye számára, Kolozs megye kivételével hátrányos volt.

„Az európai jogszabályok szerint, beleértve az Európai Unióra vonatkozó szerződést is, a régiófejlesztési politika legfontosabb célkitűzése a régiók közötti, valamint a régiókon belüli megyék közötti fejlődési különbségek csökkentése. Ezzel szemben az összes gazdasági adat azt bizonyítja, hogy az észak-nyugati fejlesztési régióban, de más régiókban is, a megyék közötti fejlesztési szintek nemhogy csökkentek volna, hanem sokkal nagyobbak lettek a különbségek. A mi meglátásunk szerint ezen változtatni kell. Az RMDSZ-nek van egy 2010-ben benyújtott törvénytervezete, amelyben a tizenhat régióra való felosztást javasoljuk és amelyben három-négy megye alkotna egy régiót. Ezáltal minden régiónak és azon belül minden megyének a felzárkózási lehetősége nagyobb lenne. Nagyon örülök annak, hogy Bihar megyében sikerült megfogalmaznunk egy közös álláspontot, melyet egy közös nyilatkozat formájában mind az öt parlamenti képviselettel rendelkező párt képviselői aláírtak a mai nap és melyben kinyilvánítjuk, hogy mindannyian azt támogatjuk, hogy Nagyvárad régióközpont legyen.” – nyilatkozta Cseke Attila képviselő, az általa kezdeményezett egyeztetés végén.

A tanácskozáson megjelentek a parlamenti képviselettel rendelkező pártok Bihar megyei vezetői, valamint Cornel Popa a Bihar megyei tanács elnöke is, akik valamennyien véleményt nyilvánítottak az ország régiós átszervezésével kapcsolatban. Kiss Sándor, a Bihar megyei RMDSZ elnöke, valamint a Bihar megyei tanács alelnöke gazdasági szempontból érvelt, hogy miért nem lehet Bihar megyét egy régióba helyezni Kolozs megyével.

„Míg Kolozs megye országos szinten a második helyen áll, addig Bihar a hetedik helyet foglalja el az állami költségvetésbe befizetett adók szempontjából. Ezért én úgy gondolom, hogy ezt a két megyét nem lehet egy régióba sorolni. Továbbá Bihar két másik régióközpontot is maga mögött hagy – Jász és Dolzs megyét – olyan feltételek mellett, hogy mindkét megye lakossága nagyobb, mint Bihar megyének. Éppen ezért Nagyvárad régióközpont kell legyen.” – mondta Kiss Sándor.

Ilie Bolojan nagyváradi polgármester nem tudott részt venni az egyeztetésen, helyette Mircea Mălan alpolgármester ismertette a nagyváradi önkormányzat álláspontját, mely megfelel a kezdeményezők által kitűzött céloknak. A témával kapcsolatban valamennyi politikus és politikai szervezet azon közös véleményen volt, hogy Nagyvárad régióközpont kell legyen, még akkor is, ha a régiós felosztást másként képzelték el.

Az egyeztetés végén a Bihar megyei tanács elnöke, valamennyi pártelnök és jelenlévő honatya aláírtak egy Cseke Attila által megfogalmazott, Declaratio ut Varadinum fiat Centrum Regionis című egyezményt, amelyben kinyílvánítják azt, hogy azonos véleményt képviselnek a közigazgatási átszervezéssel kapcsolatban és amelyért harcolni fognak a román törvényhozásban, mégpedig azért, hogy Nagyvárad régióközpont legyen.

kapcsolódó

Hírlevél